Stratsys

Stratsys är ett dokumentations- och kartläggningssystem för en organisations informationstillgångar.

Syftet med Stratsys är att kartlägga och dokumentera organisationens informationstillgångar på ett effektivt och strukturerat vis. Risk- och sårbarhetsanalyserna verifierar huruvida informationstillgångarna är utsatta för risker och/eller sårbarheter.

Den kompletta registerförteckningen kan presenteras enkelt och smidigt med hjälp av rapportfunktionen. Den synliggör aktiviteter, roller, ansvar och tidplan. Det finns även andra styrmodeller för till exempel verksamhetsplan (VP), systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM), miljö, arbetsmiljö, internstyrning och kontroll.

Senast uppdaterad: 2024-04-23

Sidansvarig: IT-avdelningen