TimeEdit Plan

TE Plan är en modul inom TimeEdit för planering av lärarnas tjänster och bemanning av kurserna.

Det är en fördel (dock inget krav) om institutionen redan använder TimeEdit för schemaläggning, det ger möjlighet att jämföra planeringen med det som blir schemalagt.

TE Plan skapar en tydlig och strukturerad översikt över den enskilde lärarens sammanlagda arbetstid, fördelat på undervisningstid och övriga arbetsuppgifter såsom forskning och kompetensutveckling eller administrativa arbetsuppgifter. Lärarna får av systemet en webblänk till sina bemanningsplaner. Systemet skapar också en kursöversikt som ger en total överblick över kursernas bemanning.

All information kan exporteras som bland annat excel-filer.

Beställning och leverans

Beställare: Ansvarig prefekt eller motsvarande person med budgetansvar.

Beställning: För att beställa TE Plan för din institution/avdelning, eller för att lägga upp nya användare på din institution som redan använder TE Plan.

Kostnad: För tjänsten utgår en löpande årskostnad. Årskostnaden baseras på antalet HÅS:ar på institutionen, och gäller oavsett antal användare i systemet. För exakt prisuppgift, se pdf-filen nedan eller e-posta TimeEdit Support.

Licenskostnad för TimeEdit Plan Pdf, 21 kB.

Utbildning: Vid beställning av tjänsten ingår en första genomgång om cirka 2,5 timmar. För utbildning av efterföljande nya användare, kontakta TimeEdit Support. Genomgångar planeras efter efterfrågan.

Inloggning

Skarp server: https://cloud.timeedit.net/su/web/

Testserver: https://cloud.timeedit.net/su_utb/web/

Välj TE Plan. Du behöver ett TimeEdit-konto med behörighet att använda Plan för att kunna logga in. Det får du i samband med att du får en genomgång av systemet. För beställning, se ovan.

Kontakt

Support TimeEdit
För information och frågor om de olika applikationerna av TimeEdit.

Senast uppdaterad: 2024-05-13

Sidansvarig: Fastighetsavdelningen