Chefs- och ledarskap

Ta del av Personalavdelningens internutbildningar och workshoppar som i första hand riktar sig för chefer men även en del för alla medarbetare. Anmäl dig via ett utbildningsportal, EduAdmin, nedan.

Portalen innehåller även olika säkerhetsutbildningar som arrangeras av Fastighetsavdelningen.

Senast uppdaterad: 2024-04-22

Sidansvarig: Personalavdelningen