Primula

Primula är Stockholms universitets personalsystem. Logga in i Primula för att ansöka om semester eller ledighet, registrera arbetstid, hantera dina reseräkningar, utlägg, göra sjukanmälan eller friskanmälan, ändra dina adressuppgifter med mera.

Egenrapportering

Under Min sida kan du själv bland annat:

  • registrera friskvårdsbidrag och dina reseräkningar
  • ansöka om semester, föräldraledighet och ledighet
  • se personlig information såsom lönespecifikation, anställningshistorik och personuppgifter
  • ändra din adress och följa dina ärenden.

Behörighet i Primula

Anmälan för administrativ behörighet i Primula görs av prefekt/motsvarande på blanketten ”Behörighet i Primula”. Blanketten används för utökad, minskad eller borttag av behörighet. Det är viktigt att anmäla när en användare med administrativ behörighet slutar eller får andra arbetsuppgifter som inte kräver administrativ behörighet i Primula.

Medarbetare har grundbehörighet i systemet för sina uppgifter och det krävs ingen behörighetsanmälan.

Blanketten ska signeras med eduSign och skickas till: personalsystem@su.se.

Behörighet i Primula Pdf, 485.4 kB.

Kontakt

Personaladministrativt system – Primula
Funktionsadressen för support. Du kan använda funktionsadressen även för synpunkter och förslag på förbättringar i systemet.

Senast uppdaterad: 2024-04-22

Sidansvarig: Personalavdelningen