Press och nyheter

Vilken typ av forskningsresultat passar för ett pressmeddelande? Vilka andra vägar finns för att sprida information om universitetets verksamhet till allmänheten, till media eller andra aktörer?

Här nedan ger vi några exempel och förslag på hur du som kommunikatör eller forskare kan göra för att nå ut till media.

Pressmeddelande

Ett pressmeddelande är en journalistiskt utformad text som liknar en nyhetsartikel. Medier är fria att publicera hela eller delar av texten. Målet är att väcka journalisternas intresse att skriva en egen artikel i ämnet, helst förstärkt med en personlig intervju med våra forskare där de får möjlighet att ge en mer detaljerad inblick i forskningen.

Det är endast presstjänsten som skickar pressmeddelanden via Stockholms universitets officiella kanaler. Presstjänsten ansvarar även för utskick av internationella pressmeddelanden på engelska.

Har du som forskare intressanta forskningsresultat som kan vara av intresse för media? Känner du som kommunikatör till en kommande studie vid institutionen som lyfter spännande forskning? Hör gärna av dig i god tid till presstjänsten och skriv några rader om vad forskningen handlar om och varför den är intressant, så gör vi en bedömning om resultatet kan passa för ett pressmeddelande.

Kontakt: press@su.se

Ett pressmeddelande kan vara baserat på t ex:

 • Nya forskningsresultat som publiceras i en vetenskaplig tidskrift
 • Doktorsavhandling
 • Större nyhet om universitetets verksamhet

Alla förfrågningar om pressmeddelanden hanteras, men för varje nyhet görs en bedömning om det ska skickas som pressmeddelande utifrån bland annat följande kriterier:

 • Forskaren ska vara verksam vid Stockholms universitet.
 • Nyhetsvärde av allmänintresse och aktualitet för en bredare allmänhet.
 • Forskningsresultat ska ha genomgått peer-review och publicerats i en vetenskaplig tidskrift. Vi gör inte pressmeddelanden på artiklar publicerade som preprint.
 • Vetenskaplig kvalitet, avgörs främst genom tidskriftens impaktfaktor.
 • Ämnet är av särskild vikt för universitetet.
 • Tidsåtgång och presstjänstens arbetsbelastning.

Hör av dig till presstjänsten gärna minst två veckor innan planerat publiceringsdatum, så ökar chansen att vi hinner hjälpa till. Kontakt: press@su.se

För att presstjänsten ska kunna göra en bedömning om ett forskningsresultat kan passa som ett pressmeddelande ber vi ofta ansvarig forskare eller kommunikatör vid institutionen om ett utkast på text.

Det här kan du tänka på när du skriver utkastet:

 • På vilket sätt kan forskningsresultatet vara intressant för allmänheten? Se till att det kommer med i texten.
 • Det intressantaste ska stå först, följt av en fördjupande och förklarande text.
 • Citat från forskaren gör texten mer nyhetsmässig och lättar även upp texten. Ett citat ger också forskaren ett bra tillfälle att kommentera resultatet på olika sätt.
 • Försök att illustrera forskningen med ett konkret exempel på vad resultatet kan användas till. Knyt gärna an till aktuella händelser.
 • Använd ett enkelt språk. Undvik om möjligt fackuttryck. Berätta om forskningen som om du vänder dig till någon utan förkunskaper.
 • Tänk på att ett bra pressmeddelande ofta tar lite tid och är ett samarbete mellan forskaren och presstjänsten. Forskaren ska ha godkänt den slutliga texten innan utskick.

Besök gärna vårt pressrum på Mynewsdesk för att se exempel på pressmeddelanden.

Nyhetstips till journalister och redaktioner

Ett nyhetstips görs direkt till ett urval journalister eller redaktioner via mejl eller telefon. Tipset kan handla om ny forskning eller en ny satsning vid universitetet, länka till aktuellt material eller gör en kort sammanfattning direkt i mejlet om nyheten.

För att nå en specifik målgrupp kan ett nyhetstips vara mer effektivt än ett brett pressmeddelande i och med att journalister med särskilt intresse för det aktuella ämnet blir uppmärksammade på nyheten. Många journalister uppskattar också att få nyhetstips exklusivt, gärna direkt från forskare, eller från kommunikatören vid forskarens institution.

Om du som kommunikatör eller forskare behöver förslag på redaktioner inom olika ämnesområden kan presstjänsten hjälpa till.

Kommunicera din forskning

På följande sida har vi samlat tips och råd till dig som är forskare:

Kommunicera din forskning

Var med som forskare i våra expertlistor

Stockholms universitet sammanställer löpande expertlistor med ett urval av forskare som kan kommentera aktuella eller återkommande händelser.

Expertlistorna riktar sig framför allt till journalister som letar forskare. Här nedan finns aktuella expertlistor.

Hitta experten (på su.se)

Vill du som forskare delta på en lista eller har du förslag på en ny expertlista? Kontakta redaktion@su.se

Bli intervjuad av media

Som forskare kan du bli kontaktad av media för att intervjuas antingen utifrån publicerade forskningsresultat eller som expert för att kommentera en aktuell händelse. Vill du få stöd inför en intervju kan du alltid kontakta presstjänsten via kontaktuppgifterna nedan.

En gång per termin genomförs även en utbildning för forskare som vill få mer kunskap och verktyg för att medverka i media.

Internutbildningar – Forskare möter media

Skriv populärvetenskapliga artiklar för The Conversation

Stockholms universitet är medlem i stiftelsen bakom det digitala magasinet The Conversation där forskare skriver artiklar och kommenterar aktuella nyhetshändelser i världen.

Är du forskare och har en bra idé om en artikel som du tror skulle passa där? Via den här länken kan du föreslå din idé och få stöd av kunniga redaktörer från idéstadiet till att artikeln publiceras:

theconversation.com/uk/pitches

The Conversation publicerar populärvetenskapliga forskningsnyheter för en internationell publik och når miljontals läsare varje månad. Läs mer om The Conversation:

theconversation.com/uk

Här finns artiklar i The Conversation skrivna av forskare vid Stockholms universitet.

Artiklar i The Conversation

En gång per termin besöker redaktörer från The Conversation i London Stockholms universitet för att hålla workshops för forskare om att skriva i The Conversation. Håll utkik i medarbetarkalendern.

Medarbetarkalendern

Har du frågor? Hör av dig till Kommunikationsavdelningen: redaktion@su.se

Skriv en debattartikel

En debattartikel är ett bra sätt att nå ut när det finns en tydlig åsikt eller förslag till åtgärder. Forskaren håller själv i kontakten med debattredaktioner och skriver artikel. Om en debattartikel är kopplad till nya forskningsresultat kan presstjänsten vid behov vara ett stöd för att hitta relevanta redaktioner.

Kontakt

Presstjänsten
Presstelefonen bemannas vardagar kl. 7–20 samt helger kl. 8–20. För ärenden som inte är av akut natur, vänligen ring under kontorstid eller mejla. Funktionsadressen bevakas vardagar.
Redaktionen
Funktionsadressen bevakas vardagar, för- och eftermiddag.

Senast uppdaterad: 2024-05-20

Sidansvarig: Kommunikationsavdelningen