Utbildning i W3D3 för nya registratorer

Alla på Stockholms universitet som jobbar som registrator i W3D3 ska genomgå en utbildning hos centrala registraturen.

Utbildningen riktar sig till användare som behöver en grundgenomgång om diarieföring och ärendehanteringssystemet W3D3. Utbildningen rekommenderas till alla användare som ska registrera ärenden och handlingar.

Under utbildningen går vi igenom:

  • Genomgång av lagar och vilka handlingar som ska diarieföras
  • Registrera ärenden och handlingar
  • Sökning i diariet
  • Sekretess
  • JK-ärenden (ärenden som ska redovisas för Justitiekanslern)

Anmäl dig genom att kontakta registrator@su.se

Tillfällen

Tid: 30 augusti kl 09:00 - 12:00
Plats: Zoom

Tid: 25 september kl 13:00 - 16:00
Plats: Zoom

Senast uppdaterad: 2024-06-10

Sidansvarig: Stockholms universitetsbibliotek