Nytt rekryteringssystem

Rekryteringssystemet ska utgöra stöd för ett enhetligt och strukturerat arbete med rekrytering för universitetets alla kategorier av anställda och bidra till en rekryteringsprocess som är enkel, effektiv, rättssäker och hållbar. I det nya systemet kommer t.ex. även befordrings- och docenturärenden handläggas. Systemet är integrerat med universitetets förvaltningsdiarium, lediga jobb och myndighetens officiella digitala anslagstavla.

Universitetets rekryteringar ska handläggas i systemet som införs under juni månad.

Innehåll

Genomgång av rekryteringsprocessen i det nya systemet: t.ex. skapa ärende med ärendemall utifrån befattningskategori, annons svensk/engelsk, publicering i olika kanaler, ansökningar och urvalsprocess, beslut och avslut av ärende. Vi kommer även gå igenom förutsättningar: t.ex. behörigheter, begäran av diarienummer, kommunikation i systemet, dokumenthantering i processen och arkivering.

Vi går igenom processen utifrån ett handläggarperspektiv och sökandeperspektiv samt support till sökande.

Syfte

Att ge kursdeltagarna förståelse och kunskap för att kunna genomföra rekrytering i det nya rekryteringssystemet.

Målgrupp

Chefer och personalhandläggare som arbetar med rekrytering i systemet.

Tid och plats

  • Tillfälle 1: 30 maj kl. 10.00–12.00 via Zoom. Anmäl senast 27 maj.
  • Tillfälle 2: 3 juni kl. 13.00–15.00 via Zoom. Anmäl senast 30 maj.
  • Tillfälle 3: 22 augusti 13.00–15.00 via Zoom. Anmäl senast 19 augusti.

Länk skickas i nära anslutning till utbildningen.

Personalavdelningen kommer även erbjuda flera öppet hus-tillfällen för dig som ska rekrytera i det nya rekryteringssystemet, se:
11/6 kl. 14–15 och 12/6 kl. 13 –14.

Anmälan

Anmälan görs via kursportalen

Antal deltagare

Max 60 deltagare/tillfälle 1–3.

Medverkande

Medarbetare på Personalavdelningen och Områdeskanslierna.

Bakgrund

Stockholms universitet strävar efter att forskning och utbildning ska hålla högsta internationella kvalitet. Medarbetarnas kompetens är den viktigaste faktorn för att skapa framgång inom universitet. Anställningar av lärare är de enskilt viktigaste besluten som fattas och en nyckel för att skapa starka akademiska miljöer; fakulteternas processer för lärarrekryteringar ska vara internationellt anpassade och leda till starkast möjliga rekryteringar. Anställnings- och befordringsprocesserna ska i ökande grad bygga på en bred meritbedömning, noggrann prövning samt se till verksamhetens långsiktiga och strategiska utveckling.

För mer information

Stefan Englund, tfn 08-16 21 96, stefan.englund@su.se, och
Cathrine Nygren, tfn 08-16 20 88, cathrine.nygren@su.se.

Senast uppdaterad: 2024-05-23

Sidansvarig: Personalavdelningen