Kommers eLite Direktupphandling - IK2

Påbyggnadsutbildning för dig som är certifierad inköpskoordinator vid Stockholms universitet

För att kunna genomföra direktupphandlingar elektroniskt i upphandlingssystemet Kommers eLite, behöver du som är utbildad inköpskoordinator gå en utbildning i direktupphandlingsmodulen. Utbildningen är uppdelad i två delar, en teoretisk och en praktisk del. Du kommer få en demonstration av hur systemet fungerar och sedan får du själv genomföra en övningsuppgift i form av en direktupphandling i testmiljön. Inloggning till det skarpa systemet får du först efter genomgången utbildning.

Inbjudan till utbildningen skickas via mejl till dig som genomfört grundutbildningen till certifierad inköpskoordinator. Du kan inte delta i påbyggnadsutbildningen utan att ha genomfört grundutbildningen först.

Antalet deltagare är begränsat till max 10 personer per tillfälle.

Om antalet deltagare är färre än 3, ställs utbildningstillfället automatiskt in.

Har du gått utbildning i det gamla systemet upphandlingssystemet Mercell TendSign tidigare, behöver anmäla dig till utbildning i det nya systemet via Serviceportalen. Ekonomiavdelningen - Inköp och upphandlingUtbildningar och workshops. När du blivit anmäld kommer du att få en kallelse till nästkommande obligatoriska utbildningstillfälle.

Tillfällen

Tid: 23 april kl 09:00 - 12:00
Plats: E339

Tid: 12 november kl 09:00 - 12:00
Plats: D263

Senast uppdaterad: 2024-05-08

Sidansvarig: