Personalsök

Personalsök söker i databasen SUKAT som innehåller information om alla anställda vid Stockholms universitet.

När du använder Personalsök visas resultaten i ett särskilt gränssnitt som även återger organisationsstrukturen av alla enheter vid SU.

Av säkerhetsskäl behöver du vara inloggad med VPN om du använder Personalsök utanför SU:s nätverk.

Senast uppdaterad: 2024-05-30

Sidansvarig: IT-avdelningen