Flextid

Är du anställd som teknisk eller administrativ personal, har du möjlighet att till viss del arbeta flexibla tider. Det görs med utgångspunkt från verksamhetens behov och fasta tidsramar för när den flexibla arbetstiden får användas.

Du registrerar din flexibla arbetstid i flextidssystemet.

Senast uppdaterad: 2024-04-17

Sidansvarig: Personalavdelningen