Flexibel arbetstid, övertid och mertid

Är du anställd som teknisk eller administrativ personal, har du möjlighet att till viss del arbeta flexibla tider. Det görs med utgångspunkt från verksamhetens behov och fasta tidsramar för när den flexibla arbetstiden får användas.

 

Flexramen: Kl. 6.00–20.00. Den flexibla arbetstiden kan starta tidigast kl. 6.00 och sluta senast kl. 20.00 på vardagar.

Fast tid: Kl. 9.00–15.00. Den fasta tiden är den tid inom flexramen alla som har flextid ska arbeta. Dagar med förkortad arbetstid är den fasta tiden kl. 9.00–12.00.

Lunchflex: Kl. 11.00–14.00. Du ska ta ut en lunchrast på minst 30 minuter. Du får inte arbeta mer än 6 timmar i sträck utan längre rast.

Flextidssaldo: Det finns en övre gräns för hur många timmar plus och en lägre gräns för hur många timmar minus du får ha i ditt flextidssaldo:

 • max 40 timmar plus
 • max 20 timmar minus.

Du kan använda plustiden för att ta ut ledighet. Om du vill ta flexledigt en hel dag eller del av dag, pratar du med din chef och kommer överens om när och om det är möjligt.

Övertid för dig som arbetar flexibel arbetstid

Det är arbetsgivaren som beslutar om du som arbetstagare ska arbeta övertid. Du arbetar övertid om du beordras att arbeta:

 • längre tid än din ordinarie arbetstid
 • på tid som ligger utanför flexramen.

Övertidsersättning

Om du beordras att arbeta övertid, ersätts den med kompensationsledighet eller ekonomisk ersättning. Beroende på vilka tider och dagar du arbetar övertid är övertiden antingen enkel eller kvalificerad och ger dig rätt till olika mycket kompensation. Under ett kalenderår får du inte arbeta mer än 150 övertidstimmar.

Du arbetar kvalificerad övertid om du arbetar:

 • från kl. 19.00 fredag kväll till kl. 7.00 måndag morgon
 • från kl. 19.00 på dag före trettondedag jul, långfredagen, första maj, kristi himmelsfärdsdag, nationaldagen, midsommarafton, julafton eller nyårsafton till kl. 7.00 närmast följande vardag
 • kl. 22.00–06.00.

All annan övertid är enkel övertid.

Ersättning för enkel övertid:

 • Kompensationsledighet 1,5 gånger så lång som den tid du arbetat övertid.
  Exempel: har du arbetat 2 timmar övertid ger det dig 3 timmar kompensationsledighet.
 • Ekonomisk kompensation per timme räknas ut genom att din individuella månadslön divideras med 94.
  Exempel: har du arbetat 2 timmar övertid och har en månadslön på 35 000 kronor ger det dig en ekonomisk ersättning på 745 kronor (före skatt).

Ersättning för kvalificerad övertid:

 • Kompensationsledighet 2 gånger så lång som den tid du arbetat övertid.
  Exempel: har du arbetat 2 timmar övertid ger det dig 4 timmar kompensationsledighet.
 • Ekonomisk kompensation per timme räknas ut genom att din individuella månadslön divideras med 72.
  Exempel: har du arbetat 2 timmar övertid och har en månadslön på 35 000 kronor ger det dig en ekonomisk ersättning på 972 kronor (före skatt).

Mertid och övertid för dig som är deltidsanställd

Du som är deltidsanställd och arbetar utöver din ordinarie arbetstid får mertidstillägg. Det är din chef som beslutar om du ska arbeta mertid. Mertidstillägg ges för den tid som är mellan din deltid och ordinarie arbetstid för en heltidsanställning. Varje dag räknas för sig. Precis som vid övertid ska anställda som frivilligt åtar sig mertidsarbete anlitas i första hand.

Exempel: Om du har en deltidsanställning på 75 procent och har förlagt din ordinarie arbetstid så att du arbetar 6 timmar per dag och din chef beordar dig att under en vecka arbeta heltid har du rätt till mertidsersättning för 10 arbetstimmar.

Du får arbeta mertid högst 175 timmar per år. Mertid och övertid får under ett år tillsammans inte överstiga 200 timmar.

Kontakt

Kontakta i första hand din institution.

Senast uppdaterad: 2024-04-03

Sidansvarig: Personalavdelningen