Löneavgifter

Här finns aktuella belopp om löneavgifter årsvis.

Fr.o.m. 2020-01-01 har alla ålderskategorier samma totala löneavgift.

Löneavgifter fr.o.m. 2024-01-01

Intern löneavgift 2024 (exklusive semestertillägg)

Lagstadgad arbetsgivaravgift snitt: 30,7 %
Övriga avgifter i snitt*: 25,1 %
Totalt: 55,8 %

*Tjänstepensionsavgifter, särskild löneskatt, Trygghetsstiftelsen, lokalt omställningsarbete, medlemsavgift till arbetsgivarverket, företagshälsovård.

Procentsatsen för budgetering inklusive semestertillägg uppgår i Mercur till 58 %.

Vid ombokning av lönekostnaden i Raindance används endast 55,8 % (gäller för lönekostnader från och med 1/1 2024).

Skriv på ombokningen: den anställdes födelsedatum (ååmmdd), namn och år, mån.

Exempel: 570917 Karlsson 2401 (2024 januari)

Löneavgifter fr.o.m. 2023-01-01

Intern löneavgift 2023 (exklusive semestertillägg)

Lagstadgad arbetsgivaravgift: 31,42 %
Lönekostnadspåslag i snitt*: 22,28 %
Totalt: 53,70 %

*Tjänstepensionsavgifter, särskild löneskatt, Trygghetsstiftelsen, lokalt omställningsarbete, medlemsavgift till arbetsgivarverket.

Procentsatsen för budgetering inklusive semestertillägg uppgår i Mercur till 55,45 %.

Vid ombokning av lönekostnaden i Raindance används endast 53,70 % (gäller för lönekostnader från och med 1/1 2023).

Skriv på ombokningen: den anställdes födelsedatum (ååmmdd), namn och år, mån.

Exempel: 570917 Karlsson 2301 (2023 januari)

Löneavgifter fr.o.m. 2022-01-01

Intern löneavgift 2022 (exklusive semestertillägg)

Lagstadgad arbetsgivaravgift: 31,42 %
Lönekostnadspåslag i snitt*: 21,58 %
Särskild löneskatt på pensionskostnader: 1,4 %
Totalt: 54,40 %
*Tjänstepensionsavgifter, trygghetsstiftelsen, lokalt omställningsarbete, medlemsavgift till arbetsgivarverket.

Procentsatsen för budgetering inklusive semestertillägg uppgår i Mercur till 56,155 %.

Vid ombokning av lönekostnaden i Raindance används endast 54,40 % (gäller för lönekostnader från och med 1/1 2022).

Skriv på ombokningen: den anställdes födelsedatum (ååmmdd), namn och år, mån.

Exempel: 570917 Karlsson 2201 (2022 januari)

Löneavgifter fr.o.m. 2021-01-01

Intern löneavgift 2021 (exklusive semestertillägg)

Lagstadgad arbetsgivaravgift: 31,42 %
Lönekostnadspåslag i snitt*: 21,18 %
Särskild löneskatt på pensionskostnader: 1,4 %
Totalt: 54,00 %
*Tjänstepensionsavgifter, trygghetsstiftelsen, lokalt omställningsarbete, medlemsavgift till arbetsgivarverket.

Procentsatsen för budgetering inklusive semestertillägg uppgår i Mercur till 55,971 %.

Vid ombokning av lönekostnaden i Raindance används endast 54,00 % (gäller för lönekostnader från och med 1/1 2021).

Skriv på ombokningen: den anställdes födelsedatum (ååmmdd), namn och år, mån.

Exempel: 570917 Karlsson 2101 (2021 januari)

Kontakt

Anders Nordström: anders.nordstrom@su.se

Senast uppdaterad: 2024-04-10

Sidansvarig: Personalavdelningen