Introduktion av nya medarbetare

För att förenkla arbetet med introduktion av nya medarbetare finns en checklista som beskriver mycket av det som ska göras.

Innan första arbetsdagen

 • Skicka "Välkomstbrev till nyanställd Word, 208 kB."/ "Välkomstbrev på engelska Word, 271.6 kB." tillsammans med "Du och din arbetsplats" till den nyanställda.
 • Informera övriga medarbetare om att en ny medarbetare anställts. Diskutera hens introduktion och arbetsuppgifter. Utse fadder och vem som ansvarar för vad i introduktionen.
 • Kom överens om tid både med den nye medarbetaren och den som ska ta emot när den nye ska börja.
 • Beställ universitetskonto (SUKAT) i Serviceportalen samt telefonanknytning, nycklar och passerkort.
 • Beställ telefon och dator i Wisum-portalen.
 • Gör i ordning arbetsplatsen, gärna med en liten välkomnande blomma.
 • Kom ihåg namnskylten vid dörren.

Under de första arbetsdagarna

 • Ta emot och presentera den nyanställde vid institutionen/enheten (medarbetare, chef, skyddsombud och fackliga företrädare).
 • Informera om att Stockholms universitet betalar ut löner via Danske Bank. För att löneutbetalningen ska bli korrekt behöver banken uppgifter om vilket bankkonto medarbetaren vill ha sin lön insatt på. Anmälan om bankkonto görs med hjälp av BankId via länk i Primula. Viktigt att de även lämnar skattsedel till Personalavdelningen.
 • Informera om arbetstider, raster och praktiska frågor av olika slag.
 • Se till att nyckel och eventuellt passerkort kvitteras ut (legitimationen ska medtas).
 • Informera om institutionens/enhetens organisation, personal och arbetsuppgifter.
 • Visa lokalerna, toaletter, vaktmästeri, postfack, kopieringsutrustning, lunchrum etc.
 • Ta med den nyanställde på lunch. Informera om lunchställen.
 • Lämna internt informationsmateriel, till exempel karta över campus, presentationsmateriel om Stockholms universitet.
 • Beskriv den nyanställdes arbetsuppgifter, ansvarsförhållanden och arbetsrutiner och vad som planerats för den nyanställde den närmaste tiden.
 • Informera om Medarbetarwebben och fliken Anställning, där vi har samlat information om villkor för anställningen.
 • Informera om relevanta styrdokument som finns i Regelboken.
 • Informera även om introduktionsfilmerna för nya medarbetare. Introduktion för nyanställda.

Komplement till introduktionen för personalhandledning, ekonomihandledning, ekonomi, studieadmin och studievägledare. Pdf, 143.7 kB.

Kontakt

Kontaktpersoner vid Personalavdelningen och funktionsadresser

Senast uppdaterad: 2024-05-31

Sidansvarig: Personalavdelningen