Semester

Här hittar du som anställd information om semester. Du ansöker om ledighet i HR-systemet Primula.

Hur många semesterdagar har du rätt till?

Som anställd vid Stockholms universitet har du rätt till olika många semesterdagar beroende på din ålder.

Som heltidsanställd har du så här många semesterdagar under ett kalenderår:

  • 28 semesterdagar – till och med det år du fyller 29 år
  • 31 semesterdagar – från det år du fyller 30 år
  • 35 semesterdagar – från det år du fyller 40 år

För att få fullt betald semester under ett kalenderår måste du vara anställd hela året. Om du är anställd delar av ett kalenderår, får du färre betalda semesterdagar. Det gäller även om du är tjänstledig utan lön. Hur många betalda semesterdagar du har rätt till, beräknas utifrån hur lång tid under året du är anställd. Om du byter anställning inom universitetet, följer de semesterdagar du har kvar med till din nya anställning.

Du kan bara ta ut semester hela dagar. Semester del av dag räknas alltid som en hel semesterdag.

Följande dagar behöver du inte ta semester för att vara ledig:

  • lördagar och söndagar
  • helgdagar
  • midsommarafton, julafton och nyårsafton
  • skärtorsdagen och klämdagar (gäller teknisk och administrativ personal).

Obetald semester

Om du inte har rätt till fullt betald årssemester, har du rätt till obetald semester. Din sammanlagda semester, betalda och obetalda semesterdagar, uppgår till 25 dagar. Om du påbörjar din anställning efter den 1 september, har du rätt till fem semesterdagar. När du tar ut obetald semester görs ett avdrag på din lön för varje semesterdag.

Semesterdagar när du arbetar deltid

Om du arbetar färre än fem dagar per vecka, räknas antalet semesterdagar ner. Det görs för att inte den som jobbar färre dagar i veckan inte ska få fler semesterdagar än den som jobbar fem dagar i veckan. Tabellen nedan visar hur.

Tabellen visar hur många semesterdagar du har rätt till per år beroende på hur många dagar i veckan du arbetar och hur många semesterdagar du skulle ha haft om du arbetat fem dagar i veckan.

Semesterkvoten beräknas genom att dela 5 med antalet arbetsdagar du arbetar per vecka.

Antal arbetsdagar per vecka

Semesterkvot

28 semesterdagar

31 semesterdagar

35 semesterdagar

4,5

1,11

26

28

32

4

1,25

23

25

28

3,5

1,43

20

22

25

3

1,67

17

19

21

2,5

2,0

14

16

18

2

2,5

12

13

14

1,5

3,33

9

10

11

1

5,0

6

7

7

0,5

10

3

4

4

Om du eller ditt barn blir sjuka under semester

Blir du sjuk eller behöver vårda sjukt barn under din semester, har du möjlighet att byta de semesterdagarna mot ledighet för sjukdom respektive vård av sjukt barn. Du ska anmäla det till din institution/enhet första dagen.

Om du blir sjuk

Sparad semester

Om du under ett kalenderår har rätt till fler än 20 betalda semesterdagar får du spara en eller flera semesterdagar till ett annat år. Du måste ta ut minst 20 betalda semesterdagar under kalenderåret. Du får maximalt ha 30 sparade semesterdagar. Om du har nått maxtaket för sparade semesterdagar måste du ta ut hela årssemestern.

Semestertillägg och semesterersättning

När du tar ut semester får du utöver din vanliga lön ett semestertillägg som motsvarar 0,49 procent av din aktuella fasta lön (månadslön inklusive fasta löneavdrag och fasta lönetillägg) för varje betald semesterdag. Tillägget betalas ut med lönen i samband med semestern.

Semesterersättning betalas ut om du när du slutar din anställning vid Stockholms universitet, har betalda semesterdagar kvar. För varje semesterdag får du 4,6 procent av den fasta lönen, plus semestertillägg. Vissa avdrag kan göra att ersättningen blir mindre.

Semesterplanering

Ansvaret för att du som anställd får och tar ut din semester ligger på arbetsgivaren. Vid Stockholms universitet innebär det att ansvaret ligger på prefekt, föreståndare och avdelningschef. Det är i slutändan arbetsgivaren som bestämmer när du får semester. Du som anställd har möjlighet att lämna önskemål.

Huvudsemesterperioden infaller under juni–augusti och under den tiden har de flesta anställda rätt till att ta ut fyra veckors sammanhängande semester. Inför planeringen av huvudsemestern lämnar du önskemål till närmaste chef. Chefen gör sedan en semesterplanering med utgångspunkt från verksamhetens behov och de anställdas önskemål. Planeringen av huvudsemestern ska vara klar senast 30 april.

Om du planerar för att ta ut föräldraledighet i samband med huvudsemestern, ska det anmälas samtidigt som du meddelar dina semesterönskemål. Om du tar semester i anslutning till annan ledighet, ska den i första hand läggas före eller efter ledigheten.

För dig som har en läraranställning ska din semester i första hand läggas under undervisningsfri tid. Om du har önskemål att ta ut semester vid annan tid kan arbetsgivaren besluta om det.

Institutionernas egna rutiner

Här kommer eventuellt institutionernas egna rutiner att kunna visas. I nuläget är den här textmodulen dold vid publicering.

Kontakt

Kontakta i första hand din institution.

Senast uppdaterad: 2024-04-08

Sidansvarig: Personalavdelningen