Internationell rekrytering

Personalavdelningen vid Stockholms universitet ger stöd och råd när institutionen väljer att rekrytera medarbetare internationellt.

Här finns information finns om arbets- och uppehållstillstånd, det svenska pensionssystemet samt skatte- och socialförsäkringsfrågor. Det finns också checklistor, tips och en lista över våra relocationtjänster.

Arbets- och uppehållstillstånd

Vid internationell rekrytering är det viktigt att den nya medarbetaren har rätt tillstånd eller visum. Olika regler gäller för olika länder och det beror också på om medarbetaren är EU-medborgare eller inte.

Här hittar du guider och handläggningsrutiner för uppehållstillstånd:

Arbets- och uppehållstillstånd
Hur lång tid tar det att få ett beslut från Migrationsverket?
Förändringar i utlänningslagen 2021

Relocationtjänster

Stockholms universitet har avtal med Human Entrance avseende relocationtjänster. Syftet är att universitetet ska kunna erbjuda ett professionellt mottagande av internationella medarbetare. Avtalet omfattar:

 • stöd vid flytt till Sverige
 • stöd vid avresa från Sverige.

Avtalet ger möjlighet att avropa hela paketlösningar, men även enskilda moment. Det är möjligt att få hjälp med ansökan om uppehållstillstånd för forskning och uppehållstillstånd för studier, dock inte arbetstillstånd då Stockholms universitet redan är certifierad arbetsgivare hos Migrationsverket.

Kontaktperson: Anders Ihrfors, anders.ihrfors@su.se
Beställning via länk: Avtal, Relocationstjänster

Skattelättnader för utländska experter

Utländska experter, forskare och nyckelpersoner med specialistuppgifter kan om vissa förutsättningar uppfylls få skattelättnader under sin tidsbegränsade anställning i Sverige.

Det krävs ett beslut av Forskarskattenämnden i det enskilda ärendet innan bestämmelserna kan tillämpas.

25 procent av lönen undantas från beskattning och från skyldighet att betala sociala avgifter under högst tre år.

Ersättning för kostnader nedan undantas från beskattning:

 • flytt till och från Sverige
 • Egna och familjemedlemmars resor mellan Sverige och hemlandet högst två gånger per år samt
 • avgift för barns skolgång i grund- och gymnasieskola eller dylikt.
 • Det krävs specialistkompetens för att bestämmelserna ska kunna tillämpas. Arbetstagaren får inte vara svensk medborgare och inte heller stadigvarande ha vistats i Sverige under de senaste fem åren före ansökningsperioden. Vistelsen i Sverige får vara högst fem år.

Mer information om villkoren för skattelättnad samt vart ansökan ska skickas finns på Forskarskattenämndens webbplats.

Anställning av tredjelandsmedborgare

Arbetsgivare som anställer en person som är medborgare i ett icke-EU/EES-land är skyldig att informera Skatteverket om anställningen senast den 12:e i månaden efter att anställningen påbörjats. Blankett för anmälan och mer information finns hos Skatteverket.

Anmälan av utstationering till Arbetsmiljöverket

Enligt EU-förordning (2018/957) har arbetsgivare en skyldighet att anmäla medarbetare som utstationeras till annat land. Med utstationering avses att någon utför arbete hos annan arbetsgivare än den arbetsgivare som utbetalar lön.

Arbetsmiljöverkets information om utstationering
Arbetsmiljöverkets information om utstationering (på engelska)

 1. Den som utför arbete vid Stockholms universitet, men har annan arbetsgivare
  När Stockholms universitet tar emot någon som är anställd och avlönad av utländsk arbetsgivare (samtliga länder), ska den utländska arbetsgivaren anmäla denna anställning till Arbetsmiljöverket. Detta görs via Arbetsmiljöverkets webbplats och ett kvitto ska sparas hos mottagande institution.

  Det är den arbetsgivare som sänder ut sin personal som har anmälningsskyldighet. Dock blir Stockholms universitet skyldig att meddela Arbetsmiljöverket, om vi inte fått kvitto från den andra arbetsgivaren om att denne anmält utstationeringen.
  Hur görs anmälan?

  Stipendiater räknas inte till denna kategori. Den arbetstagare som i någon omfattning är anställd vid Stockholms universitet omfattas inte.
 2. Utresande på URA
  Då Stockholms universitet sänder ut personal (URA-kontrakt) till andra EU-länder, ska vi anmäla den utstationerade arbetstagaren till den utsedda myndigheten i det aktuella landet.
  Se vidare information på Europeiska kommissionens webbplats

Praktisk information

Nedan finns information om folkbokföring, ID-kort, SINK-skatt, socialförsäkring, bostäder och försäkringar till internationella gäster och medarbetare.

Personer som flyttar till Sverige och har för avsikt att bo här i ett år eller mer ska i de flesta fall folkbokföras. Man får då även ett personnummer. Om avsikten är att vistas i Sverige kortare tid än ett år blir man inte folkbokförd. Man får då istället ett samordningsnummer via Sink-skattebeslut.

Skatteverkets webbplats kan du läsa mer om folkbokföring när man flyttar till Sverige.

ID-kort ansöker man om personligen på något av Skatteverkets servicekontor. För att ansöka om id-kort måste man vara folkbokförd i Sverige och kunna styrka sin identitet.

Skatteverkets webbplats kan du läsa mer om villkoren för att ansöka om ID-kort.

SINK-skatt (Särskild inkomstskatt för utomlands bosatta) kan betalas av utomlands bosatta som arbetar i Sverige men även av personer som vistas i Sverige högst sex månader. Se Skatteverkets information.

Information om vad Försäkringskassan är och vilka ersättningar man kan ha rätt till när man har fått permanent eller tillfälligt uppehållstillstånd i Sverige.

Läs mer om det på Försäkringskassans webbplats.

Stockholms universitet har ett antal möblerade lägenheter i olika områden i Stockholm. Dessa bostäder hyrs ut till internationella doktorander och forskare vid Stockholms universitet.

Forskar- och doktorandbostäder

Stockholms universitet har genom Kammarkollegiet tecknat försäkring för vissa personskador för:

 • utländska forskare
 • föreläsare
 • kurs-, konferens- och seminariedeltagare
 • stipendiater
 • opponenter.

Personförsäkringar

Hemförsäkring för personer som saknar svenskt personnummer

Information om försäkringsbolag som erbjuder möjligheten att teckna hemförsäkring utan svenskt personnummer.

En lista över de internationella skolor som finns i Stockholmsregionen.
Internationella skolor för medföljande barn

Relocation-sidan

Samlad information på engelska till internationella gäster som behöver hjälp för att orientera sig själv i Stockholm och Sverige. Informationen sträcker sig allt ifrån att finna sig tillrätta i Sverige till att ansöka om forskningsmedel.

Relocation

Senast uppdaterad: 2024-04-15

Sidansvarig: Personalavdelningen