Utvecklingssamtal

Utvecklingssamtalet är en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet och ska vara en strukturerad arbetsrelaterad dialog mellan dig och din närmaste chef varje år.

Personalchefsbeslut 2012-04-12

Riktlinjer för utvecklingssamtal

Stockholms universitets policys är att utvecklingssamtal årligen ska genomföras med alla anställda.

Riktlinjer för utvecklingssamtal vid Stockholms universitet

Samtalet är såväl bakåtblickande som framåtsyftande och ett strategiskt instrument för verksamhetsutveckling på kort och lång sikt. Väl genomförda utvecklingssamtal bidrar till och utgör en förutsättning för framgångsrika lönesamtal.

Nedan finns mallar som stöd för att genomföra utvecklingssamtal.

Mallar för utvecklingssamtal


Manualen för att hålla utvecklingssamtal och mallen för utvecklingssamtal chef och underordnad chef finns i HR-guiden.

HR-guide för chefer

Kontakt

Kontakta i första hand din institution

Senast uppdaterad: 2024-03-26

Sidansvarig: Personalavdelningen