Företagshälsovård

Samtliga anställda, doktorander och postdoktorer oavsett finansieringsform, har rätt till företagshälsovård.

Tillfälligt anställda (timlärare, skrivvakter etc.) omfattas inte.

Från och med den 1 november 2023 är Avonova Hälsa AB Stockholms universitets leverantör av företagshälsovårdstjänster.

Kontakta Avonova

 • Avonova Klara strand C
  Klarabergsviadukten 90 C, plan 7
  111 64 Stockholm
  (T-bana: T-Centralen)

  Telefonnummer: 08-120 125 00
  Telefontid: 08.00–16.30
  E-post: stockholmcity@avonova.se

Vem har rätt till företagshälsovård?

Du som är anställd, doktorand eller postdoktor har rätt att beställa upp till tre anonyma stödsamtal per kalenderår hos en psykolog/beteendevetare. Om ytterligare möten behövs, måste dessa godkännas och beställas av din chef.

Om du är i behov av fler eller andra former av företagshälsovårdstjänster, kontakta din chef.

Prefekter och andra chefer kan inom ramen för avtalet i egenskap av arbetsgivarföreträdare vända sig till företagshälsovården för att bl.a. få hjälp med rehabiliteringsärenden.

Är du i behov av sjukvård som inte anses vara arbetsrelaterad, kontakta primärvården, exempelvis din vårdcentral eller husläkare.

Om behovet är akut, vänd dig till akutvården eller ring 112.

Så bokar du

Alla besök kräver tidsbokning. Bokning kan göras antingen genom:

Uppge alltid:

 • vilken institution/avdelning du tillhör
 • namn och personnummer/samordningsnummer
 • om du behöver att tjänsten utförs på engelska.

Avbokningsregler

Avboka så snart du har kännedom om förhinder att komma till avtalad tid, genom att kontakta något av Avonovas hälsocenter eller Avonova kundcenter på telefonnummer 08-120 125 00 eller e-post stockholmcity@avonova.se.

Universitetet debiteras en kostnad vid avbokning senare än 24 timmar före det avtalade besöket eller vid uteblivet besök.

Hantering av personuppgifter

När du besöker företagshälsovården kommer ditt namn och personnummer (med undantag för anonyma samtal) finnas på de fakturaunderlag som skickas till universitetet. Det är endast prefekt och administrativ chef på din institution eller avdelningschef på din avdelning samt personalspecialister på Personalavdelningen som har behörighet att få ta del den informationen.

Kontakt

Kontakta i första hand din institution.

Senast uppdaterad: 2024-03-27

Sidansvarig: Personalavdelningen