Pension

Stockholms universitet har ett avtal med Statens tjänstepensionsverk (SPV) om pensions­hantering, vilket innebär att du som anställd kan ställa dina frågor om din pension direkt till dem.

Gå i pension

Pensionsåldern

Pensionsåldern för alla arbetstagare vid Stockholms universitet är 65 år och räknas från sista dagen i kalendermånaden före 65-årsdagen. En arbetstagare har rätt att ha kvar sin anställning till utgången av den månad då han eller hon fyller 69 år (32 a § LAS).

Vägledning och prognos

Stockholms universitet har ett avtal med Statens tjänstepensionsverk (SPV) om pensionshantering. Det innebär att anställda vid Stockholms universitet får utökad kundservice med svar på sina frågor direkt från SPV samt att de tar hand om administrationen av våra tjänstepensioner.

SPV kontaktar dig sju månader innan du fyller 65 år med frågan hur du planerar din pension. Sedan hjälper de dig med din ansökan och med en pensionsprognos. Du som önskar avgå med pension före 65 års ålder, kontaktar själv SPV.

Läs om din statliga pension på Statens tjänstepensionsverks (SPV) webbplats.

Entledigande

När du har bestämt tidpunkt för att gå i pension, ska du lämna en undertecknad entledigandeblankett (SU 9039) till närmsta chef.

Entledigande Pdf, 64 kB.

Den allmänna pensionen

Du måste själv ansöka om din allmänna pension hos Pensionsmyndigheten.

Pensionsmyndigheten

Din pension kan består av olika delar

Förutom din tjänstepension kan du få pengar från andra håll när du börjar ta ut din pension. Pengarna läggs ihop och blir din totala pension.

På webbportalen Min pension kan du få en samlad bild av din pension.
Min pension

Delpension

Alla medarbetare har rätt att ansöka om delpension. Ledigheten beviljas med 20 procent av heltid. Finns särskilda skäl, kan ledigheten beviljas upp till 50 procent. Varje ansökan ska prövas individuellt.

Ansökan och beslut

Ansökan om delpension görs på en särskild blankett som finns under blanketter för personalfrågor. Ansökan lämnas till prefekt/motsvarande, som med motivering vidarebefordrar den till Personalavdelningen.

Ansökan om delpension Pdf, 178.2 kB.

För att verksamheten ska kunna planeras, bör du lämna in din ansökan om ledighet för delpension senast sex månader före den beräknade tidpunkten för delpensionsledigheten påbörjande.

  • Rektor fattar beslut om ansökningar från professorer.
  • Personalchefen beslutar för övriga anställda.

Beräkning och utbetalning

Det du förlorar i lön när du går ner i arbetstid kompenseras med 60 procent (av inkomstförlusten) i delpension. Delpensionens storlek ändras proportionellt när lönen ändras. Statens tjänstepensionsverk (SPV) beräknar och betalar ut delpensionen.

Mer information och beräkningsexempel av delpension.

Återanställning efter pension

Arbetsgivaren och arbetstagaren kan komma överens om återanställning efter pensionsavgång. Någon rätt till återanställning finns inte. Verksamhetens behov styr om återanställning ska ske och med vilken omfattning.

Regler för pensionsavgång och anställning efter pensionsavgång

Funderar du på att gå i pension?

Statens tjänstepensionsverk

SPV anordnar webbseminarier, som genomförs tillsammans med Pensionsmyndigheten. Du får information om allmän pension och statlig tjänstepension och du får en övergripande bild över vilka pensionsdelar du har rätt till.

Om SPV:s webbseminarier.
SPV:s samlade information om pensioner och försäkringar Pdf, 202.1 kB.

Pensionsmyndigheten

På Pensionsmyndighetens webbplats finns information om deras informationsmöten, möjlighet att delta på plats eller digitalt:

Planera din pension.

Min pension

På minpension.se har du själv möjlighet att göra en översiktlig prognos av din totala pension.

minpension.se

Kolla pensionen

Med SVP:s "Kolla pensionen" kan du få en bra uppfattning om hur mycket pengar som betalas in till pensionen varje månad, både till den allmänna pensionen och till tjänstepensionen från statlig anställning. Det kan handla om flera tusen kronor i månaden.

Kontakt

Har du frågor till SPV?
Om du har frågor om din tjänstepension, kontakta SPV (Statens tjänstepensionsverk).

Senast uppdaterad: 2024-05-13

Sidansvarig: Personalavdelningen