Löneunderlag 2024

Information om vilka datum löneunderlag ska vara skickade till Lönesektionen. För sent inkommet löneunderlag kommer att resultera i att utbetalningen sker först vid nästkommande löneutbetalningstillfälle.

Löneunderlag översänds löpande och ska vara Lönesektionen tillhanda senast den 7:e varje månad.

*Senaste dag för registrering/attest på webb för utbetalning av resor/utlägg i den extra lönekörningen.

Löneunderlagsdatum

Lönesektionen senast

Registrering/attest på webb senast

Utbetalningsdag

7 januari

12 januari

(*31 januari)

25 januari

7 februari

13 februari

(*29 februari)

26 februari

7 mars

13 mars

(*29 mars)

25 mars

7 april

12 april
(*30 april)

25 april

7 maj

13 maj
(*30 maj)

24 maj

7 juni

12 juni

(*1 juli)

25 juni

7 juli

12 juli
(*1 augusti)

25 juli

7 augusti

13 augusti

(*30 augusti)

26 augusti

7 september

13 september

(*30 september)

25 september

7 oktober

14 oktober

(*31 oktober)

25 oktober

7 november

13 november

(*29 november)

25 november

7 december

10 december

(*30 december)

23 december

Senast uppdaterad: 2024-04-23

Sidansvarig: Personalavdelningen