Försäkringar

Alla medarbetare vid Stockholms universitet är försäkrade, men beroende på din anställningsform kan försäkringen se ut på olika sätt. Vad händer till exempel om du skadar dig på din arbetsplats? Vilka försäkringar gäller för EU-medborgare och utländska besökare och vad gäller vid resor?

Försäkringar per anställningstyp

Du som är tillsvidareanställd eller tidsbegränsat anställd är försäkrad på arbetet.

Försäkringar för tillsvidare- och tidsbegränsade anställningar

Försäkring

Försäkringen gäller för

PSA

Avtal om ersättning vid arbetsskada gäller på arbetet under arbetstid, samt färd till och från arbetsplatsen.

TGL

Tjänstegruppliv gäller för de som har minst 20 % anställning i händelse av dödsfall till de efterlevande anhöriga (fram till 65-års ålder).

Besöksförsäkring

Försäkring för utländska besökare gäller för de som arbetar här utan att ha ett svenskt personnummer i max 364 dagar.

GL

Gruppliv gäller för de som har anställning med arbetsmarknadsåtgärd.

URA

URA-försäkring gäller för de anställda som har URA-kontrakt.

Försäkringar för tillfälligt anställda

Försäkringar för tillfälligt anställda.

Försäkringens namn

Försäkringen gäller för

SPS

Särskilt personskadeskydd med svensk socialförsäkring gäller på arbetet, under arbetstid samt färd till och från arbetet.

Besöksförsäkring

Försäkring för utländska besökare utan svenskt personnummer gäller för de som arbetar här under en kortare tid.

Försäkringar för doktorand med finansieringsform anställning

Försäkringar för doktorand med finansieringsform anställning

Försäkringens namn

Försäkringen gäller för

PSA

Avtal om ersättning vid arbetsskada gäller på arbetet under arbetstid samt till och från arbetsplatsen.

TGL

Tjänstegruppliv gäller endast anställda doktorander i händelse av dödsfall till efterlevande anhöriga.

Försäkringar för doktorand med finansieringsform stipendium

Försäkringar för doktorand med finansieringsform stipendium

Försäkringens namn

Försäkringen gäller för

Studentförsäkring

Personskadeskydd – olycksfall för doktorand som aktivt bedriver studier på stipendium eller CSN ingår. Gäller på campus samt till och från Stockholms universitet. Under pandemin utökad för distansstudier.

Sjuk- och föräldraförsäkring

Sjuk- och föräldraförsäkring för doktorand på stipendium för alla doktorander som finansierar doktorandstudier med stipendium och som enligt stipendiebrevet inte får behålla stipendium under sjukdom eller föräldraledighet.

Försäkringsbekräftelse Sjuk- och föräldraförsäkring för dokt. med stip. t.o.m. 2025-02-20 Pdf, 109.7 kB.

Försäkringar för forskare på stipendium och för besökare till universitetet

Försäkringar för forskare på stipendium och för besökare till universitetet

Försäkringens namn

Försäkringen gäller för

SPS

Särskilt personskadeskydd gäller gästtalare och särskilt inbjudna gäster, med svensk socialförsäkring.

Besöksförsäkring

Försäkring för utländska besökare gäller för gästtalare och särskilt inbjudna gäster, utan svenskt personnummer.

Enskilda försäkringar

Där inte någon av våra gruppförsäkringar passar in, går det att köpa enskilda försäkringar från Kammarkollegiet.

Försäkringar som kan tecknas separat

Försäkringens namn

Försäkringen gäller för

Reseförsäkring

Kan tecknas av institutioner och avdelningar vid som vill erbjuda ett reseskydd som inte omfattas av myndighetens tjänstereseförsäkring. Reseförsäkring kan inte tecknas för privata resor.

Enskild student IN

För studenter och praktikanter som inte omfattas av samlingsförsäkringen. Institutionen kan t ex teckna enskilda försäkringar för de praktikanter/studenter som inte ingår i något avtalat utbytesprogram.


Försäkringar vid personskada och olycksfall i arbetet

Stockholms universitet försäkrar alla sina anställda eller de som deltar i universitetets verksamhet under arbetstid på arbetsplatsen.

Alla registrerade personer vid Stockholms universitet har en personskadeförsäkring. Försäkringarna ser lite olika ut beroende av om du är anställd, tillfälligt anställd, tillfälligt anställd från annat land eller arbetar vid Stockholms universitet med anställningsstöd från arbetsförmedlingen.

Gemensamt för alla är att om någonting händer ska du alltid rapportera tillbud/olycka eller arbetsskada i rapporteringssystemet IA.

Incidentrapporteringssystemet IA.
Säkerhet och beredskap

Statens personskadeskydd

Statens personskadeförsäkring kompletterar de ersättningar som enligt löneavtal eller lag utgår vid personskada. Sådan kompletterande ersättning kan som regel medges och utbetalas utan föregående utredning om vem som bär skulden till olycksfallet.

Ytterligare information finns i dokumentet "PSA Avtal om ersättning vid personskada" från Arbetsgivarverket.
Arbetsskada och PSA

Särskilt personskadeskydd

Stockholms universitet har genom Kammarkollegiet tecknat en samlingsförsäkring, Särskilt personskadeskydd (SPS), för personer som utan att vara anställda är besökare eller deltar i verksamhet vid Stockholms universitet och som har svenskt personnummer.

Försäkringen gäller exempelvis för besökande gäster, försökspersoner, pensionerade professorer, deltagare i projekt etc. Försäkringen ger ett personskadeskydd på skadeståndsrättslig grund som motsvarar arbetskadeförsäkringens olycksfallsskydd.

SPS på Kammarkollegiets webbplats
Försäkringsbekräftelse SPS t.o.m. 2024-12-31 Pdf, 120.8 kB.

Försäkring för utländska besökare

Stockholms universitet har genom Kammarkollegiet tecknat försäkring för vissa personskador för utländska besökare som som medverkar i universitetets verksamhet, samt i förekommande fall medföljande maka/make/sambo och barn till besökaren.

Det gäller för:

 • utländska forskare
 • föreläsare
 • inbjudna kurs-, konferens- och seminariedeltagare
 • stipendiater
 • opponenter
 • andra utländska besökare

Försäkringsvillkoren på Kammarkollegiets webbplats
Försäkringsbrev för utländska besökare, t.o.m. september 2024 Pdf, 82.4 kB.

Försäkring för EU-medborgare

Alla EU-medborgare ska kunna uppvisa ett för perioden giltigt EHIC, European Health Insurance Card, för att besöksförsäkringen ska ge ett fullgott skydd. Kortet får EU-medborgaren från sitt lands motsvarade Försäkringskassan.

EHIC ger rätt till vård på offentliga vårdinrättningar till våra vanliga sjukvårdstaxor. Kortet måste vara giltigt fram till man får sitt personnummer och ansökt om inträde i svensk socialförsäkring.

Försäkringar vid resor

Vid tjänsteresor är du försäkrad via din anställning hos Stockholms universitet. Med tjänsteresor menas resor som utförs på uppdrag av Stockholms universitet efter beslut av prefekt eller motsvarande.

Statens tjänstereseförsäkring

Vid alla tjänsteresor, såväl inrikes som utrikes, omfattas alla som reser i Stockholm universitets namn av Statens tjänstereseförsäkring.

På utrikes resa tar resenären med sig Swedish State Business Travel Insurance Certificate som intygar att du är försäkrad hos Stockholms universitet via Kammarkollegiet, intyget kan behöva uppvisas vid vissa gränskontroller. Intyget utfärdas av behörig chef, HR eller administrativ personal på institutionen eller avdelningen. På intygsmallen ska ni fylla i resenärens namn, födelsedatum och försäkringsdatum. Skriv ut, skriv under samt stämpla intyget. Det är ej tillåtet att skriva intyg åt sig själv.

På intyget står kontaktinformation till Falck Global Assistance som ska kontaktas t.ex. vid händelse av olycka, akut sjukdom, aktiv skadehjälp, naturkatastrof, kris – konflikt eller vid behov av annan akut assistans. Uppge försäkringsnumret! De hänvisar dig då till den vårdinrättning, sjukhus, du ska ta dig till eller läkare du ska kontakta.

Är tjänsteresan till EU-land, ska du också ta med dig ditt EHIC = European Health Insurance Card. Kortet beställer du från Försäkringskassan. EHIC ger dig rätt till vård på lika villkor i det EU-land du befinner dig i.

Kontaktuppgifter till Falck Global Assistance:
Telefon: +46 8 587 717 49
Fax: +46 8 505 939 13
E-post: fga@se.falck.com

Försäkringsvillkor för Statens tjänstereseförsäkring

Försäkringsbrev Tjänstereseförsäkring t.o.m. augusti 2024 Pdf, 82.3 kB.
Tjänsteresförsäkring, Insurance Certificate Word, 57.9 kB.

Bokning genom resebyrå Amex GBT

Gemensamt för alla som ska resa i Stockholms universitets namn är, att alla resor och logi ska alltid beställas från vår upphandlade resebyrå. Då är själva resan försäkrad och resebyrån håller reda på var resenären finns och hjälper till med ombokningar i händelse av strejk eller kris etc.

Kompletterande reseförsäkring

Reseförsäkring Diners Club TAC från Moderna försäkringar är ett extra skydd vid alla resor som bokats via universitetets resebyrå.

Försäkringsgivare är Moderna Försäkringar.
I försäkringen ingår:

 • avbeställningsskydd
 • förseningsförsäkring
 • bagageförsäkring
 • olycksfallsförsäkring
 • självriskeliminering.

Se villkoren och hur du anmäler skadan online:
Diners Club TAC.

Försäkringsvillkor

Från och med den 1 december 2019 har vi avtal med Moderna Försäkringar, se bifogade försäkringsvillkor och kontaktinfo:

URA-försäkring

För anställda som är utlandsstationerade med URA-kontrakt har universitetet en försäkring hos Kammarkollegiet. Försäkringen innehåller bland annat ett personskadeskydd och ersätter även kostnader för akut sjuk- och tandvård.

Försäkringen gäller även för eventuella medföljande familjemedlemmar förutsatt att de finns med i kontraktet.

URA-försäkringen betalas centralt av universitetet via en samlingsförsäkring. I försäkringen ingår en egendomsförsäkring för lösöre på upp till 50 000 sek. Det finns även möjlighet att teckna en kompletterande egendomsförsäkring hos Kammarkollegiet, kontakta då URA-handläggaren,
ura@su.se, vid Personalavdelningen.

Försäkringsvillkoren finns på svenska och engelska på Kammarkollegiets webbplats.
Information om avtal finns på Arbetsgivarverkets webbplats för URA.
URA-försäkringsbekräftelse, t.o.m. oktober 2024 Pdf, 82.6 kB.

Kontakt

Frågor om försäkringar
Kontakta i första hand din institution, om du har frågor om försäkringar. Institutionen kontaktar sedan Personalavdelningen.
Frågor om URA-försäkring
Kontakta i första hand din institution, om du har frågor om URA. Institutionen kontaktar sedan Personalavdelningen.

Senast uppdaterad: 2024-03-27

Sidansvarig: Personalavdelningen