HR för chefer

UTVALD LÄSNING

Rekrytering vid Stockholms universitet

En strukturerad rekryteringsprocess med utgångspunkt i en välformulerad kravprofil, intervjumall och referensmall ökar vår möjlighet att rekrytera rätt personer till rätt befattning.

Internationell rekrytering

Personalavdelningen vid Stockholms universitet ger stöd och råd när institutionen väljer att rekrytera medarbetare internationellt.

Introduktion av nya medarbetare

För att förenkla arbetet med introduktion av nya medarbetare finns en checklista som beskriver mycket av det som ska göras.

Dialog mellan chef och medarbetare

Den återkommande dialogen kan ses som en process som börjar med utvecklingssamtal, som följs upp i ett samtal inför lönerevision och avslutas med att chefen på ett lämpligt sätt meddelar ny lön.

Senast uppdaterad: 2024-04-18

Sidansvarig: Personalavdelningen