Arbets- och uppehållstillstånd

Vid internationell rekrytering är det viktigt att den nya medarbetaren har rätt tillstånd eller visum. Olika regler gäller för olika länder och beroende på om medarbetaren är EU-medborgare eller inte.

Nedan finns information och guider som kan användas vid internationell rekrytering. Beroende på om medarbetaren är EU-medborgare eller vilket land medarbetaren kommer ifrån så gäller olika regler.

Tillstånd för EU-medborgare

EU/EES-medborgare har rätt att arbeta, studera eller bo i Sverige. EU/EES-medborgare är medborgare från ett land som är med i EU eller Norge, Island eller Lichenstein. Övriga varaktigt bosatta i annat EU land samt medborgare i Schweiz och kan börja studera eller arbeta direkt, men behöver ansöka om uppehållstillstånd om vistelsen är längre än tre månader.

Medborgare från land utanför EU

När vi anställer en ny medarbetare som är icke EU-medborgare, behöver den nya medarbetaren ansöka om antingen ett arbets- eller uppehållstillstånd, alternativt visum för vistelse upp till tre månader. Nedan finner du mer information om vilket tillstånd som gäller.

Guide till rätt tillstånd

DoktorandForskare*Övriga befattningar
Vistelse upp till 3 månaderEv. visumEv. visumEv. visum
Ev. arbetstillstånd
Vistelse längre än 3 månaderUppehållstillstånd för studierUppehållstillstånd för forskareArbetstillstånd

*Forskare, postdoktor, etc. Omfattningen av forskning i anställningen överstiger 50 %.

Om visum behövs eller ej beror på från vilket land medarbetaren kommer.

På Regeringskansliets webbplats hittar du en lista på från vilka länder man behöver ansöka om visum.

Mer information om Migrationsverkets handläggningstider.

Uppehållstillstånd för forskare

Forskare är undantagna från kravet på arbetstillstånd enligt ett särskilt EG-direktiv och beviljas i stället uppehållstillstånd för forskningstiden. När det gäller uppehållstillstånd för forskare, krävs det ett mottagningsavtal som är undertecknat av både forskare och institutionen.

Mottagningsavtalet finns att ladda ned på Migrationsverkets webbplats på både svenska och engelska.

Ladda ner mottagningsavtalet på svenska (pdf)
Ladda ner mottagningsavtalet på engelska (pdf)

Under punkt 5. Arbetsvillkor anges försäkringar för anställda enligt bilden nedan. Observera att stipendiater inte omfattas av dessa försäkringar, utan då anges att de inte omfattas av försäkringar med motivering.

Ansökan om arbetstillstånd hos Migrationsverket

Medarbetare som omfattas av kravet på arbets- och uppehållstillstånd måste ha ett arbetstillstånd som ger rätt att arbeta i Sverige.

Migrationsverket har en webbansökan och ansökan om arbetstillstånd ska göras av respektive avdelning/institution. Webbansökan innebär att arbetsgivaren påbörjar ansökningsprocessen genom att skapa ett ärende och fylla i information om anställningen samt bifoga de bilagor som krävs.

För att skapa ett ärende krävs en e-legitimation eller bank-id. Efter att arbetsgivarens del av ansökan är klar och inskickad, kan arbetstagaren slutföra ansökan. Arbetstagaren får då e-post från Migrationsverket med instruktioner.

Vid nyrekrytering måste anställningen ha annonserats på Arbetsförmedlingens platsbank i minst 10 dagar.

Migrationsverket erbjuder extra stöd inför arbetstillståndsansökan till arbetsgivare som rekryterar högkvalificerad arbetskraft. Syftet med stödet är ge förutsättningar att skicka in en komplett ansökan och stödet kan bestå av enstaka kontakter via e-post eller telefon, samt vid behov även personliga möten.

Stockholms universitets upphandlade leverantör av relocationtjänster kan agera ombud vid ansökan om uppehållstillstånd vilket avropas via avtalskatalogen.

Uppehållstillstånd för doktorander

Doktorander från länder utanför EU kan ansöka om tillstånd i fyra år för att studera/arbeta som doktorand.

En doktorandstuderande kan få ett uppehållstillstånd som gäller för fyra år i taget förutsatt att alla villkor, till exempel försörjningen, är uppfyllda. En doktorandstuderande som ansöker om förlängning har möjlighet att ansöka om och få ett tvåårigt uppehållstillstånd för studier.

Migrationsverkets gör en individuell prövning i varje enskilt ärende. Det är viktigt att sökande gör en viljeförklaring om att ansökan avser fyra år (eller längre) och att man använder sig av Migrationsverkets checklista vid utfärdande av studieintyg för en första ansökan om tillstånd för doktorandstudier. Intyget är ett komplement till det formella antagningsbeslutet och bör bifogas tillsammans med ansökan om uppehållstillstånd. Du hittar checklistan på Migrationsverkets webbplats. Använd checklistan för att få en snabbare handläggning av ärendet.

Migrationsverkets blanketter och checklistor

Exempelintyget bör bl.a. innehålla uppgift om att doktorander kommer att anställas och inledningsvis uppbära en lön på 27 500 kr per månad. Anställningen är garanterad under hela studietiden under förutsättning att studierna framskrider som förväntat.

Doktorander som har bott i Sverige med uppehållstillstånd för doktorandstudier i sammanlagt fyra år under de senaste sju åren, och har anställning eller eget företag i Sverige, kan får permanent uppehållstillstånd.

Handläggningsrutiner för uppehållstillstånd

Summering av handläggningsrutiner för de olika typerna av uppehållstillstånd.

Institutionen bör informera doktoranden om att ansöka om uppehållstillstånd i god tid innan planerad avresa. Institutionen tillhandahåller arbetstagaren relevanta dokument. Uppehållstillstånd ska vara beviljat innan doktoranden börjar arbeta.

Doktoranden ska själv ansöka om uppehållstillstånd för studier. Ansökan görs enklast elektroniskt via Migrationsverkets hemsida, och i samband med detta betalas ansökningsavgiften som för närvarande är 1 000 kronor.

Länk till ansökan: How to apply for a residence permit for studies in higher education – Migrationsverket

Checklista hos Migrationsverket
Så ansöker du om uppehållstillstånd för studier vid högre utbildning – Migrationsverket

Förlängningsansökan, alternativt ansökan om permanentuppehållstillstånd (PUT):

Doktorand, som har haft uppehålls-tillstånd för studier, kan efter 4 år ansöka om PUT. Ansökan måste göras innan uppehållstillstånd för studier gått ut och man får arbeta innan svar från MV är klart (dvs. innan uppehållstillståndet faktiskt är beviljat).

Permanent uppehållstillstånd för doktorander.

Institutionen bör informera forskaren om att ansöka om uppehållstillstånd i god tid innan planerad avresa. Institutionen tillhandahåller mottagningsavtal.

Uppehållstillstånd ska vara beviljat innan forskaren börjar arbeta.

Forskaren ska själv ansöka om uppehållstillstånd för forskare. Ansökan görs enklast elektroniskt via Migrationsverkets hemsida och i samband med detta betalas ansökningsavgiften som är 1 500 kronor.

Länk till ansökan: Residence permits for researchers – Migrationsverket

Checklista hos Migrationsverket: Anställa en forskare – Migrationsverket

Förlängningsansökan, alternativt ansökan om permanentuppehållstillstånd (PUT):

Kan innehas max fyra år. När man sedan ansöker om förlängning, kan PUT beviljas via förlängnings-ansökan.

Stockholms universitet är en certifierad arbetsgivare hos Migrationsverket och institutionen initierar ansökan och får en snabbare handläggning.

Arbetstillstånd ska vara beviljat innan arbetstagaren börjar arbeta.

Viktigt att fullmakt överlämnas till arbetsgivaren då ärendet ska initieras av institutionen. Länk till fullmakt från Migrationsverket.

Efter att Institutionen gjort en del av ansökan kan den lämnas över (elektroniskt) till arbetstagaren så att denne genomför betalning (för närvarande

2 000 kronor) och skickar in den till Migrationsverket.

Länk till ansökan: När du ska anställa någon från ett land utanför EU – Migrationsverket (initiering av ett nytt ärende sker i steg 2)

Checklista hos Migrationsverket: Krav för arbetstillstånd – Migrationsverket

Förlängningsansökan, alternativt ansökan om permanentuppehållstillstånd (PUT):

Kan innehas max fyra år. När man sedan ansöker om förlängning, kan PUT beviljas via förlängnings-ansökan.

Förändringar i utlänningslagen

Den 20 juli 2021 ändrades den svenska migrationslagstiftningen. Förändringarna innebär bland annat att nya krav ställs på alla som ansöker om permanent uppehållstillstånd.

Förändringar i utlänningslagen 2021

Relaterade länkar

Senast uppdaterad: 2024-04-10

Sidansvarig: Personalavdelningen