Avsluta anställning

Om du har jobbat mer än ett år i följd är din uppsägningstid två månader. I övriga fall är uppsägningstiden en månad.

Uppsägningen ska ske skriftligen. Du fyller i blanketten Entledigande. Entledigandet i original skickas till registrator och en kopia av entledigandet e-postas till Lönesektionen.

När det gäller entledigande av en professor, ska blanketten Entledigande skickas utan beslutsunderskrift till berört fakultetskansli, som sedan diarieför och vidarebefordrar blanketten (via rektorsföredragning) till rektor för underskrift.

Entledigande Pdf, 64 kB.

Kontakt

Kontakta personalhandläggaren på din institution.

Senast uppdaterad: 2024-04-16

Sidansvarig: Personalavdelningen