Bildskärmsglasögon

Universitetets medarbetare ska ha en bra synergonomisk arbetsmiljö. Därför har du som medarbetare rätt till gratis synundersökning och om behov finns möjlighet att få bildskärmsglasögon.

Enligt Arbetarskyddsstyrelsens författning 1998:5 ”Arbete vid bildskärm” har du som arbetstagare rätt till gratis synundersökning och – om undersökningen visar att behov föreligger – särskilda glasögon som är utprovade för bildskärmsarbete.

Glasögonen kan antingen vara enkelslipade eller så kallade närprogressiva (en synskärpa på max fyra meters avstånd). Vilka glas du bör ha beror på dina arbetsuppgifter. Om du arbetar med varierande synavstånd är oftast närprogressiva glas att föredra. De optiker som staten har tecknat avtal med har lång erfarenhet av bedömning av rätt typ av glas.

Bildskärmsglasögon som bekostas av arbetsgivaren är att betrakta som arbetsredskap.

Avtal

Staten har 2023-04-03 genom Kammarkollegiet tecknat ett rangordnat ramavtal med

  1. Synsam Group Sweden AB och
  2. Specsavers Sweden AB

Detta innebär att du i första hand ska vända dig till leverantören som rangordnats med nummer 1.

Viktigt att du säkerställer att den Synsambutik som du besöker, ingår i avtalet (beroende på ägandeform inom Synsam). Se Synsambutikslista.

Som medarbetare har du möjlighet att välja båge till ett värde av 1 150 kronor inklusive moms. Vid val av dyrare bågar får du stå för överskjutande kostnaden själv.

E-handel av synundersökning/bildskärmsglasögon

Medarbetare

  1. Kontakta inköpskoordinator eller behörig beställare på din institution/avdelning för att få en beställningsblankett/inköpsorder.
  2. Boka tid hos optiker och medtag den signerade blanketten.

Beställningsblankett/inköpsorder skapas i e-handelsportalen. Vänd dig till behörig beställare på din institution/motsvarande.

Inköpsordern, som signerats av chefen, skickas till behörig beställare via e-post. Den anställde skriver ut inköpsordern och tar med den till butiken.

Behörig beställare

  1. Gå in på Marknadsplatsen – Tjänster – Optikertjänster – Välj både synundersökning och bildskärmsglasögon.
  2. Genomför beställningen och signerad inköpsorder e-postas till dig som behörig beställare.

Kontakt

Kontakta i första hand din institution.

Senast uppdaterad: 2024-04-16

Sidansvarig: Personalavdelningen