SINK – särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

För att arbetsgivaren ska kunna betala ut lön och/eller andra ersättningar krävs det att det finns ett SINK-beslut. Ansökan görs hos Skatteverket och görs med fördel digitalt.

Arbetsgivaren (institutionen) ska ansöka om beskattning enligt SINK för alla personer som bor utomlands och ska få lön/ersättning från Stockholms universitet, förutsatt att vistelsetiden i Sverige är kortare än sex månader.

SINK ska alltid sökas oavsett om det handlar om lön, ersättning för resekostnader och logi eller utlägg. Det är endast Skatteverket som avgör om SINK kan tillämpas. Observera att Lönesektionen inte kan betala ut någon lön/ersättning/utlägg förrän personen har fått sitt SINK-beslut.

Handläggningstiden för SINK kan ta upp till 8 veckor innan ärendet är behandlat hos Skatteverket. Så snart det kommer till er kännedom att någon från utlandet ska utföra ett uppdrag eller har ett utlägg för Stockholms universitet, ska ansökan om SINK göras. Det är viktigt att det på ansökan framgår vistelsetid i Sverige samt var arbetet har utförts.

Tänk på att SINK-beslut endast gäller ett inkomstår i taget, för samma år ersättning har betalats ut eller kommer betalas ut.

Följande underlag ska vara Lönesektionen tillhanda för att utbetalning ska kunna ske:

När personen enbart har utlägg krävs följande underlag:

När personen är upplagd i Primula lägger institutionen/motsvarande in utlägget i Primula.

Ansökan görs via Skatteverket av den institution/motsvarande som personen ska arbeta/utföra uppdrag vid eller besöka.

Läs mer om SINK och ansök hos Skatteverket.

Senast uppdaterad: 2024-04-18

Sidansvarig: Personalavdelningen