För dig som är prefekt, föreståndare, administrativ chef eller avdelningschef

Här har vi samlat information för dig som är prefekt, föreståndare, administrativ chef eller avdelningschef.

Den komplexa verksamheten och organisationsstrukturen vid ett universitet förutsätter ett professionellt chef- och ledarskap på alla nivåer. Stockholms universitet har en chefspolicy, som kan ses som en utgångspunkt. Det existerar två olika ledningsspår parallellt inom universitetet: det akademiska och det inom förvaltning och administration.

Uppdrag

Varje chef har i generella termer tre övergripande uppdrag:

  1. Att styra och leda verksamheten, medarbetarna och sig själva.
  2. Att företräda och utveckla verksamheten och medarbetarna.
  3. Att tillämpa lagar, avtal, policyer och att verkställa fattade beslut.

Särskilda anvisningar till prefektuppdraget

Stockholms universitet har antagit riktlinjer avseende prefektuppdraget. Med prefekt avses i tillämpliga delar även föreståndare samt ställföreträdande prefekt och ställföreträdande föreståndare.

Prefektuppdraget och prefektuppdragstillägget – anvisningar

Kompetensutveckling

För dig som är prefekt eller motsvarande har vi chefsprogrammet Att vara chef (AVC). Målgruppen är nya chefer och chefer som inte gått ett chefsprogram vid universitetet tidigare. Det är ett kvalificerat program som kombinerar teori och upplevelsebaserad pedagogik för ett aktivt lärande, färdighetsträning, reflektion och erfarenhetsutbyte.

Vi erbjuder även seminarier med syfte att ge inspiration och kunskap i aktuella ämnen inom chefs- och ledarskapsområdet. För dig som deltagit i vårt chefsprogram erbjuder vi även coachning.

Läs mer under internutbildningar, Chefs- och ledarskap.

Nätverk: ­Forum för administrativa chefer

Syftet med nätverket är att informera om nyheter och att ge möjlighet till nätverkande. Cirka tre gånger i halvåret anordnas träffar med aktuella ämnen. Samordnare är Malin Cederth Wahlström, malin.cederth.wahlstrom@su.se på Rektors kansli.

Om du är administrativ chef och inte har fått en inbjudan, kontakta henne.

Kontakt

Anna Jutterdal, Personalavdelningen, anna.jutterdal@su.se

Senast uppdaterad: 2024-05-07

Sidansvarig: Personalavdelningen