ReachMee

Stockholms universitet har sedan våren 2015 ett rekryteringssystem – ReachMee – för rekrytering av medarbetare (lärare, forskare/postdoktor, doktorand, T/A anställning).

Om ReachMee

ReachMee är ett stöd till handläggare i ett rekryteringsärende. I systemet handläggs hela rekryteringen från att skapa annons, publicera annons, urvalsprocess till kommunikation med sökande. Under pågående rekrytering arbetar handläggaren i ReachMee och specificerade allmänna handlingar diarieförs automatiskt i W3D3. Alla sökande söker anställningen via webben i ett ansökningsformulär som skapas av handläggaren.

Behörighet

Alla anställda vid Stockholms universitet har automatiskt en grundbehörighet i ReachMee för att kunna delta i en urvalsprocess vid en rekrytering. För att behörighet ska aktiveras krävs inloggning i systemet första gången. Därefter kan du bjudas in för att delta i en urvalsprocess eller få utökad behörighet.

Alla som handlägger ett rekryteringsärende behöver utökad behörighet till rekryteringssystemet. Ifylld behörighetsblankett e-postas med attest via eduSign till: rekrytering@su.se.

Behörighet i ReachMee Pdf, 125.8 kB.

Utbildning i ReachMee

Målgrupp är handläggare av rekryteringsärende.
På grund av kommande systembyte anordnar vi inte längre någon schemalagd utbildning i ReachMee. Vid behov kan en snabb genomgång av de vanligaste funktionerna i systemet anordnas. Kontakta oss då på: rekrytering@su.se

Kontakt

Rekryteringssystem – ReachMee
Funktionsadressen för handläggarsupport. Du kan använda funktionsadressen även för synpunkter och förslag på förbättringar i systemet.

Senast uppdaterad: 2024-04-22

Sidansvarig: Personalavdelningen