Inspera

Denna information riktar sig till lärare, kursansvariga, rolladministratörer, kursadministratörer, och tentamensvärdar.

Inspera är avropad för examination i sal. Det går dock även att använda Inspera för t.ex. duggor, och hemtentamen om de är kopplade till aktivitetstillfällen i Ladok.

Inspera är tillgänglig för alla institutioner att nyttja utan extra kostnad.

I Inspera finns bland annat följande funktionalitet:

 • Integration med Ladok med automatisk överföring av tentamenstillfälle, studenter och resultat
 • Textjämförelse Ouriginal (tidigare UrKund)
 • Tillägg för digital tillgänglighet så som talsyntes, ökad kontrast, och textstorlek
 • Möjlighet att ge student(er) extra tid pga behov, pauser eller incidenter
 • Examination i kioskläge med Safe exam browser (SEB), examination med utvalda hjälpmedel eller öppenboks-examination
 • Automaträttade frågor och manuellt rättade frågor (https://support.inspera.com/hc/sv/sections/360002638672-Uppgiftstyper)
 • Och mycket mer

Behörighetsstyrning för användare av Inspera

De institutioner som vill använda Inspera för digital examination måste utse rolladministratörer. Dessa ansvarar för att sätta behörighet i Inspera för sin institution.

Rollen Rolladministratör

För att styra rättigheter för kursansvariga, lärare, tentamensvärdar och kursadministratörer i Inspera. Den som har denna roll har i uppgift att verifiera att de som ska få tillgång till Inspera har fått godkänt på motsvarande moduler i självstudiekursen i Inspera. Detta för att styrningen av Inspera ska vara så nära användaren som möjligt.

Vem bör få uppdraget?

Det är ett ansvarsfullt uppdrag och det ska vara en person med stort förtroende från arbetsgivaren som får rollen som Rolladministratör.

De(n) som utnämns till Rolladministratör bör vara samma person som sätter andra systembehörigheter i kontohantering.su.se för institutionen som t.ex. behörighet i Athena. Det är bra om personen har förståelse för Ladok.

Personen som får rollen ska minst ha fått godkänt på modul 1 i självstudiekursen i Inspera.
Personen måste minst ha tillitsnivå SWAMID AL1 för att kunna tilldelas uppdraget.

Vilka arbetsuppgifter innebär rollen?

Rolladministratören behöver verifiera att personer som ska tilldelas en roll i Inspera har gått och fått godkänt på motsvarande moduler i självstudiekursen. Rolladministratören behöver tilldela rollen via Kontohantering. Om en person inte längre ska ha en roll i Inspera så behöver Rolladministratören gå in i Kontohantering och ta bort rollen från personen.

Hur mycket tid tar uppgiften?

Att lägga in behörighet i Inspera tar mindre än 1 minut/person förutsatt att den som begär behörighet skickar skärmklipp från sitt resultat från självstudiekursen i Athena.

Att gå Modul 1 i självstudiekursen tar ca 1,5 till 2 timmar inklusive testerna.

Hur många bör ha denna roll?

Det bör vara få personer som har denna typ av roll. För att inte vara allt för beroende av en ensam person så kan institutionen välja att lägga rollen på två eller tre personer. Men var restriktiva.

Hur får en person rollen som Rolladministratör?

Institutionen tar beslut om vem/vilka som ska tilldelas rollen som rolladministratör i Inspera. Den som institutionen beslutat att inneha rollen som Rolladministratör och som gått och fått godkänt på modul 1 i självstudiekursen beställer sin rättighet att vara Rolladministratör via detta formulär

IT-supporten lägger därefter in rättigheten för personen. Därefter kan Rolladministratören lägga till roller i Inspera via kontohantering.su.se

Obligatorisk självstudiekurs i Inspera

För att börja använda Inspera behöver du bli godkänd för den/de roll(er) du ska använda

 • Modul 1: En generell introduktion till Inspera som alla måste få godkänt på
 • Modul 2: Författare – skapa innehåll i en digital examination – ger rollen Författare
 • Modul 3: Admin – skapa ett examinationstillfälle – ger rollen Admin
 • Modul 4: Bedömare – bedöma digital examination – ger rollen Bedömare
 • Modul 5: Examination på distans/ej i centrala tentamenssalar – ger rollen Paltsansvarig + Provvakt
 • Modul 6: Monitorering - Central tentamensservice tentamensvärd – ger rollen Platsansvarig + Provvakt

Exempel på olika roller och vilka moduler du förväntas klara beroende på roll;

 • Lärare – en lärare skapar frågor, designar tentamen och bedömer och bör därför gå Modul 1, 2, och 4 (eventuellt 5 om du tänker göra hemtentamen i någon form)
 • Kursadministratör – kursadministratörer har nytta av att ha en bred förståelse av alla roller, men i första hand behöver kursadministratörer gå modul 1, 3 och 5
 • Kursansvarig – bör åtminstone gå modul 1, 2 och 4, men har nytta av alla moduler
 • Ladok-ansvarig/administratör - har nytta av att ha en bred förståelse av alla roller, men i första hand behöver Ladok-ansvarig/administratör gå modul 1, 3 och 5
 • Tentamensvärd/tentamensvakt – bör gå modul 1 och 6
 • Platsansvarig – bör gå modul 1, 3 och 6
 • Rolladministratör – minimikravet är modul 1 men rollen har nytta av alla moduler

Notera: Denna kurs är enbart till för medarbetare som ska arbeta med examination. Studenter behöver inte gå någon självstudiekurs för att kunna genomföra en tentamen i Inspera.

Länk till självstudiekursen svenska

När du har gått och fått godkänt på de moduler du gått ta ett skärmklipp på ditt resultat och skicka det till Insperakoordinatorn på din institution för att denne ska kunna ge dig rätt roller i Inspera.

Inloggning

Studentinloggning till Inspera - logga in med universitetskonto

Studenter kommer automatiskt att se de tentamina som de kopplats till via Ladok-integrationen med Inspera när de loggar in i Inspera.

Administratörsinloggning till Inspera (lärare, kursadministratörer och tentamensvärdar)

Du loggar in med ditt universitetskonto. Om du råkat logga in som student måste du först logga ut som student och sedan gå till sidan för att logga in som admin och logga in där.

Utbildningsmiljö i Inspera

Alla medarbetare har tillgång till utbildningsmiljön i Inspera. Detta för att den som har behov av att lära sig Inspera lätt ska komma åt och lära sig Inspera i en trygg miljö.

Admin-inloggning

Studentinlogging

Du har tillgång till studentinloggning för att du/ni ska kunna testa de tentor du/ni gör under självstudiekursen i en så verklighetstrogen process som möjligt. Skapa engångsanvändare till de tentatillfällen som ni skapar och logga in som registrerad användare.
Att lägga till studenter/elever supportsidor i Inspera

Support på tjänsten

I första hand används självstudiekursen i Athena för stöd i hur tjänsten används. Det finns även supportartiklar i Serviceportalen och supportartiklar i Insperas självhjälpsportal

De som gått självstudiekursen kan beställa handledning i Inspera.

CeUL anordnar workshops

Under kontorstid erbjuder IT-supporten support via Serviceportalen

Integritet

För studenter på su.se

Alla medarbetare har automatiskt tillgång till utbildningsmiljön i Inspera.

När en persons konto avslutas i Sukat/kontohantering raderas informationen från utbildningsmiljön. När en person inte längre har roller som ger rättigheter i produktionsmiljön raderas kontot från Insperas miljö.

Uppgifter som delas när ett konto för personal skapas i utbildningsmijön respektive produktionsmiljön:
namn, e-post, användarnamn, institution, roller i Inspera

Information om digital tentamen

Vi använder följande kanaler för att informera om vad som är sker inom digital tentamen:

Informationsutskick Digital tentamen

Målgrupp: Lektorer, studierektorer, kursansvariga, kursadministratörer, tentamensvärdar

Innehåll

Nyheter och information som rör digital tentamen. Så som möjlighet att delta i beta-tester av funktioner i Inspera assessment, planerade förändringar i tjänsten, planerat underhåll i tjänsten, eventuella nya tjänster inom digital tentamen, förändringar i styrdokumentation, nyheter i självstudiekursen, tips om seminarier och annat för att utveckla examination.

Prenumerera på informationsutskicket om digital tentamen

Prenumerera på driftinfo
Här publiceras information om planerade underhåll och driftstörningar som berör alla centrala IT-tjänster och system.

Tentamensservice nyhetsbrev

Skickas till kursadministratörer och innehåller information som rör central salstentamen.

Information från Inspera

Statussida för Inspera
Sida med produktuppdateringar och framtida utveckling

Du kan även prenumerera på produktuppdateringar från Inspera. Länk finns på sidan för produktuppdateringar för innevarande år.

Information riktad till studenter

Senast uppdaterad: 2024-05-02

Sidansvarig: