IT-support

På den här sidan länkar vi till relevant information om IT-support.

I Serviceportalen kan du hitta manualer, guider och instruktionsfilmer för både IT-system och programvaror. Du kan också lägga beställningar i portalen, både gällande IT-tjänster men även nycklar och passerkort. Liksom tidigare kan du naturligtvis kontakta IT-supporten om du behöver hjälp.

Serviceportalen

Här hittar du tips om verktyg du kan använda om du behöver arbeta hemifrån. Om du behöver arbeta hemifrån kan det vara bra att känna till vilka verktyg som finns som underlättar vid distansarbete.

Fjärranslutning med VPN

Du kan komma åt de flesta system hemifrån utan att göra något särskilt, men om du till exempel behöver komma åt dokument i din hemkatalog eller gemensam mapp utifrån måste du använda fjärranslutning (VPN). VPN är tillgängligt för alla medarbetare.

Instruktion: Anslut till VPN från datorer med Arbetsplatstjänsten

Om din institution/motsvarande inte är ansluten till Arbetsplatstjänsten finns instruktioner här:
Instruktion: Anslut till VPN från datorer utan Arbetsplatstjänsten

Mer information om fjärranslutning via VPN hittar du här

Lagringstjänsten Box

Box är en lagrings- och synkroniseringstjänst i molnet som kan användas av alla medarbetare. Filer lagrade i tjänsten är tillgängliga på webben, dina datorer och mobila enheter så att du alltid har tillgång till dina filer där du är.

Tänk dock på att du inte ska behandla känsliga personuppgifter i Box.

Mer information om Box-tjänsten

E-mötestjänsten Zoom

E-mötestjänsten Zoom är ett användarvänligt verktyg för att anordna möten online, oavsett var du befinner dig. Zoom som är tillgängligt för alla som har ett universitetskonto; såväl medarbetare som studenter. Med hjälp av Zoom kan du undervisa eller delta i möten på distans och även chatta och dela filer med kollegor. Du kan också filma föreläsningar.

Kom igång med Zoom

Har du problem att starta mötet, prova att köra mötet utan video.

Varje grupp/projekt/arbetsgrupp bör skapa ett virtuellt mötesrum där ni kan ”träffas”, ställa frågor med mera. Allt sådant som ni normalt hade frågat en kollega om får flytta till Zoom-rummet.

För att skapa ett virtuellt mötesrum, gå till Zoom, välj chat, klicka på + bredvid recent och välj create channel. Döp rummet och bjud in deltagarna. Klart! (detta görs lämpligen av gruppchefen eller projektledaren eller motsvarande).

Säkerhet och integritet i e-mötestjänsten Zoom

Bakgrundsbilder i Zoom

Teams

IT-avdelningen får en del förfrågningar om möjlighet att börja använda Microsoft Teams.

Ett införande av Microsoft 365 pågår för närvarande, men Microsoft har gjort om hela sin licensmodell och för att på sikt kunna erbjuda fler av deras produkter, som exempelvis Teams behöver vi förändra våra tekniska förutsättningar. Detta är något IT-avdelningen tittar på just nu och mer information kommer så fort som möjligt.

Du hittar guider och supportartiklar för tjänsterna ovan i Serviceportalen

Har du fler frågor är du välkommen att kontakta IT-supporten

Våra tjänster

IT-avdelningens tjänster finns för att på olika sätt stödja kärnverksamheten vid universitetet och omfattar exempelvis stöd till medarbetares och studenters datorarbetsplatser, olika typer av kommunikationstjänster, universitetsgemensam identitetshantering samt omfattande förvaltning och utveckling av ett flertal universitetsgemensamma IT-system.

Läs mer i vår tjänstekatalog

Beställningar

För de vanligaste beställningarna finns formulär som hjälper dig att få med rätt information från början. För beställning av tjänster som det inte finns formulär för nedan, kontakta oss via Serviceportalen eller telefon. Observera att beställningar ska göras av behörig beställare (prefekt/motsv).

Beställningsformulär:

Felanmälan

För att din felanmälan ska innehålla så få frågetecken som möjligt ber vi dig använda formulären nedan för felanmälan.

Här får du tips om hur ditt lösenord ska vara utformat samt länk till sidan där du kan byta ditt lösenord.

Byt lösenord på ditt universitetskonto

Instruktioner och tips för hur du väljer ett bra lösenord

Vad är phishing?

Nätfiske eller phishing är ett begrepp som innebär att någon försöker få åtkomst till dina inloggningsuppgifter eller annan känslig information (bankkonton, PIN-koder etc).

Om du misstänker att ditt konto kapats (=någon har kommit åt dina inloggningsuppgifter) kan du kan du byta ditt lösenord på Kontohantering

Du kan identifiera ett phishingmail genom att kontrollera följande:

 1. Kommer mailet från en okänd avsändare?
 2. Är grammatiken inkorrekt? (Nätbedragare använder ofta Google translate för att översätta till svenska)
 3. Innehåller mailet en okänd fil? (Ladda aldrig ner okända filer. Filen kan innehålla virus eller annan skadlig kod)
 4. Finns det en klickbar länk?
 5. Är länkens webbsida okänd? (För att kontrollera länken - för muspekaren över länken för att förhandsvisa den)
 6. Frågar mailet efter inloggningsuppgifter eller andra personliga uppgifter?

Om du misstänker att meddelandet är ett spam- eller nätfiskeförsök, kontakta IT-supporten för en analys.


Exempel på phishingmeddelanden


Observera att IT-avdelningen ALDRIG ber dig om ditt lösenord!

Min telefon är en webbtjänst där du kan administrera din telefonanknytning (inklusive MEX-anknytning). Du kan t. ex. frånvarokoppla din telefon när du är på möte, har semester eller liknande, oavsett var du befinner dig. Min telefon anpassar sig automatiskt efter olika skärmstorlekar (t ex smartphone, dator eller surfplatta) vilket ger ett enhetligt användargränssnitt oavsett typ av enhet.

Fördelarna med Min telefon är flera. Tjänsten ger dig som användare möjlighet att själv göra inställningar på din anknytning när det passar dig och var du än befinner dig. Detta gör att tid frigörs från telefonistfunktionen vilket i sin tur förbättrar servicen för de som ringer till universitetets växel.

Några exempel på vad Min telefon erbjuder:

Administration

 • Administrera egen hänvisning t ex möte, lunch, semester, gått för dagen mm.
 • Skapa egna favoriter för hänvisningar du använder ofta (snabbhänvisningar)
 • Ange om du vill att din anknytning vidarekopplas till andra nummer om du är upptagen eller inte svarar.

Sökning efter medarbetare (OBS i växelsystemet, ej i SUKAT!)

 • Du kan söka på namn, funktion, telefonnummer eller institution
 • Du kan se andra anknytningars hänvisningsinformation t ex möte, lunch, semester osv
 • Du kan se status på en anknytning (om personen är upptagen i telefon eller inte)

Adressen till Min telefon är su.se/mintelefon & du väljer SAML-inloggningen när du kommer till förstasidan.

Om du har en röstbrevlåda till din anknytning är det viktigt att du talar in ett eget välkomstmeddelande.

Om du inte vill att andra ska kunna lämna meddelanden till dig kan du avbeställa funktionen via den som telekontaktansvarig på din institution/motsvarande.

Såhär fungerar röstbrevlådan

Det finns några saker som kan vara bra att tänka på innan du "loggar ut" för ledighet.

Tänk på att meddela de som söker dig att du är på ledig. Lägg in ett frånvaromeddelande i e-posten och hänvisa din telefon och tänk på att uppdatera telefon- eller öppettider i din röstbrevlåda.

Det enklaste sättet att hänvisa din anknytning är via webbtjänsten Min telefon, du kan göra det i förväg så glömmer du inte.

Uppdatera även röstbrevlådans hälsningsmeddelande med korrekta öppettider om det behövs.

Anmäl gärna om det finns avvikelser i öppettider för studievägledare och expeditioner under ledigheten, detta gör du via Serviceportalen. Detta är extra viktigt när antagningsbeskeden skickas ut och under registreringsperioden.

Så här lägger du in frånvaromeddelande på e-posten med det centrala e-postsystemet. Skapa frånvaromeddelande (autoreply) till din e-post

Nybeställningar och ändringar av universitetskonton (SUKAT)

Kring terminsstart och terminsslut är det många som börjar och avslutar sin anställning och därmed ökar arbetsbelastningen för SUKAT-administratörerna. Tänk på att skicka in beställningar av nya konton minst två veckor innan en ny person börjar sin anställning. Är du SUKAT-ansvarig på din institution/motsv? Prefekt/motsv kan ge behörighet till flera personer att göra SUKAT-beställningar, vilket kan vara bra i semestertider.

På Stockholms universitet finns två nätverk, eduroam och SU, använd om möjligt eduroam.

Vad är eduroam?

eduroam är ett samarbete mellan universitetsnätverk, främst i Europa, som syftar till att erbjuda fri tillgång till nät på universitetens campus. Stockholms universitet är med i samarbetet vilket gör att folk från andra platser i världen kan använda vårt nät med sina lokala inloggningar. På motsvarande sätt kan medarbetare och studenter vid SU koppla upp sig på nätet vid andra anslutna universitet med samma inloggningförfarande som man använder här.

eduroam fungerar även på en rad bibliotek i Sverige och tack vare ett samarbete mellan eduroam och The Cloud även på tågstationer, flygplatser och i hamnar.

Inloggning på SU-nätet

När du kopplar upp dig mot det trådlösa nätverket och skriver in en internetadress i din webbläsare blir du automatiskt omdirigerad till inloggningssidan för tjänsten.
Välj en av de olika inloggningsmetoderna som beskrivs här nedan.
Efter inloggningen visas en sida som informerar om att du nu är inloggad på det trådlösa nätet.

Olika inloggningsmetoder för SU-nätet

För att komma ut på nätet måste du logga in. Det kan du göra på följande sätt:

Som student eller medarbetare använder du ditt universitetskonto.
Tillfälliga gäster kan använda en engångskod. Detta kan institutionen du besöker hjälpa dig med.

Relaterade länkar

Kontakta IT-avdelningen
För IT-support gå till Serviceportalen Där hittar du kunskapsartiklar & guider, svar på vanliga frågor samt formulär för fråga och felanmälan.

Senast uppdaterad: 2024-03-26

Sidansvarig: IT-avdelningen