Fjärranslutning VPN

Fjärranslutning (VPN) är en tjänst för fjärråtkomst till universitetets nätverk. Den ger användare möjlighet att ansluta till universitetets nätverk från valfri plats i världen med samma funktionalitet som från sin ordinarie arbetsplats.

Beskrivning av tjänsten

Fjärranslutning (VPN) är en krypterad förbindelse till universitetets nätverk som ger användare möjlighet att ansluta från valfri plats med internetanslutning med samma funktionalitet som från sin ordinarie arbetsplats. VPN står för "Virtual Private Network" och är en vanligt förekommande lösning för säker anslutning till skyddade nätverk.

Målgrupp

Medarbetare vid Stockholms universitet.

Tjänsten innefattar

Fjärranslutning (VPN) innefattar bland annat följande:

  • Konfigurerad klient
  • Krypterad förbindelse till universitetets nätverk
  • Samma funktionalitet som vid ordinarie arbetsplats (vissa system kan vara spärrade efter beslut av respektive systemägare)


Support på tjänsten

Support ges av IT-supporten via Serviceportalen.

Anslut till VPN med Arbetsplatstjänsten
Anslut till VPN utan Arbetsplatstjänsten


Beställning

Om du använder Arbetsplatstjänsten beställer du tjänsten Fjärranslutning (VPN ) via Serviceportalen

Om du inte använder Arbetsplatstjänsten följer du bara instruktionerna i Serviceportalen.

Tilläggstjänster

Det finns inga tilläggstjänster.

Miljöfördelar

Tjänsten innebär stora miljöfördelar då användarna slipper ha sin ordinarie dator påslagen i syfte att kunna köra RDP (fjärrskrivbord) mot denna - Tjänsten Fjärranslutning medger istället tillgång till universitetets resurser då behov uppstår. Användarnas behov av en stationär dator på arbetsplatsen och en bärbar dator för fjärråtkomst elimineras dessutom då tjänsten bygger på att endast en dator nyttjas.

Pris

Tjänsten är kostnadsfri för användaren.

Begränsad support vid anslutningsproblem

Tjänsten kräver en fungerande internetanslutning. Det finns ingen möjlighet att ge support på problem som beror på uppkopplingen där du befinner dig, ditt lokala nätverk hemma eller andra externa faktorer.

Information om tjänsten

Frågor eller önskemål rörande tjänsten skickas in via frågeformuläret i Serviceportalen

Senast uppdaterad: 2024-05-31

Sidansvarig: IT-avdelningen