E-signaturtjänsten

Tjänsten ger dig möjlighet att signera och validera dokument elektroniskt på ett snabbt och enkelt sätt. E-signatur används för att ladda upp och skriva under PDF-dokument och XML-dokument. Underskrivet dokument valideras även via tjänsten.

Beskrivning av tjänsten

Tjänsten ger dig möjlighet att signera och validera dokument elektroniskt på ett snabbt och enkelt sätt. E-signatur används för att ladda upp och skriva under PDF-dokument och XML-dokument. Underskrivet dokument valideras även via tjänsten.

Underskrift sker enkelt genom att utföra följande steg:

  1. Ladda upp dokument som ska skrivas under på denna sida
  2. Godkänn att skriva under
  3. Legitimera dig med ditt universitetskonto
  4. Ladda hem underskrivet dokument

Signerade dokument valideras på denna sida

Målgrupp

Medarbetare med universitetskonto vid Stockholms universitet.

Tjänsten innefattar

Signering och validering av PDF- och XML-dokument.

Miljöfördelar

Utskrift på papper för handskriven signatur behövs ej.

Viktigt att veta om tjänsten

För legalt hållbara underskrifter måste användarkontot vara certifierat enligt tillitsnivån AL2.

Information om tillitsnivåer hittar du här

OBS att du inte kan signera/validera dokument med webbläsaren Internet Explorer.

Information om tjänsten

E-signatur är Sunets tjänst edusign. Den följer DIGGs ramverk för digitala signaturer för statliga myndigheter.

Externa personer kan nyttja E-signaturtjänsten under förutsättning att de har ett bekräftat eduID-konto. Se https://eduid.se för information.

E-signaturtjänsten stödjer PAdes-standard.

Användardokumentation och instruktioner hittar du på Sunet
Frågor eller önskemål rörande tjänsten skickas in via frågeformuläret i Serviceportalen

Juridiska frågor

Juridiska frågor om e-signaturtjänsten eduSign hänvisas till Universitetsjuristerna, via Serviceportalen

Senast uppdaterad: 2024-04-22

Sidansvarig: