Universitetskonto

Beställning av nytt, ändring av befintligt eller avslut av universitetskonto görs av den SUKAT-ansvarige vid respektive institution/motsvarande.

Vem kan beställa universitetskonton?

SUKAT-ansvarig gör nyanmälan, ändring och avslut av universitetskonto.

Gör så här (kräver att du är inloggad med ditt universitetskonto):

Nyanmälan (nytt universitetskonto: Detta formulär används när en nyanställd behöver ett universitetskonto. SUKAT-ansvarig gör beställningen och meddelar användaren. Handläggningstid 3 arbetsdagar.

Ändring i SUKAT: Detta formulär används för att ändra användaruppgifter i SUKAT. SUKAT-ansvarig gör beställningen och meddelar användaren. Handläggningstid 5 arbetsdagar.

Avslut av universitetskonto i SUKAT: Detta formulär används när en medarbetare slutat sin anställning. SUKAT-ansvarig gör beställningen och meddelar användaren. Handläggningstid 5 arbetsdagar.

OBS! Vid avslut avslutas samtliga systemrättigheter, inklusive e-post. Meddela användaren vars konto som ska avslutas att överföra material, e-postmeddelanden etc.

Du får ett mejl om att ditt ärende är inskickat och att vi handlägger det inom de nedan givna tidsramarna.

Undantag gäller vid terminsstart då belastningen är mycket hög.

Om du inte är SUKAT-ansvarig och vill ändra någon uppgift (namn, adress eller liknande) som rör dig, var vänlig och vänd dig till den SUKAT-ansvarige på din institution/motsvarande.

Det är prefekt/motsvarande som beslutar vem som ska vara SUKAT-ansvarig. Det går utmärkt att ha flera personer med denna behörighet.

Vad är SUKAT?

SUKAT är en databas som innehåller information om alla användare vid Stockholms universitet, både medarbetare och studenter. Alla användare får ett universitetskonto (kopplat till IT-access), och detta ger tillgång till en mängd olika tjänster, t ex e-post, trådlöst nätverk, lärplattformen Athena mm. Genom universitetskontot kan du få tillgång till bibliotekets tjänster samt få ut ett universitetskort.

Det är mycket viktigt att uppgifterna i SUKAT är korrekta eftersom behörigheter i olika IT-system sätts här. Det är också härifrån som kontaktuppgifterna till medarbetare hämtas för publicering på universitetets webbplats.

Personnummer

Konton i SUKAT är personliga (de baseras på användarens personnummer) och får av säkerhetsskäl endast användas av kontoinnehavaren. Om en person saknar svenskt personnummer, ange personens födelsedatum (ååmmdd) i beställningen. Om personen senare får ett svenskt personnummer, meddela detta genom att sända in det svenska personnumret via ändringsformuläret.

Besökare som återkommer?

Fråga gärna gästforskare eller andra besökare om de har varit på Stockholms universitet tidigare eftersom de då troligen redan har ett universitetskonto. Kontrollera med den som är SUKAT-ansvarig på din institution/motsvarande. På det sättet slipper personen få flera konton och får en smidigare tillgång till universitetets IT-tjänster.

Viktigt att tänka på

Ha gärna mer än en SUKAT-ansvarig på institutionen/motsvarande. Detta är särskilt viktigt i semestertider eftersom beställningar som kommer från en beställare som inte är behörig av säkerhetsskäl inte behandlas.

Glöm inte att meddela IT-supporten när någon börjar eller slutar sin anställning på institutionen/motsvarande samt att meddela förändringar gällande anknytning, rumsnummer, titel och övriga uppgifter som finns i SUKAT och telefonregistret.

Logga in i Kontohantering

Senast uppdaterad: 2024-05-16

Sidansvarig: IT-avdelningen