Kursvärderingstjänsten

Kursvärderingstjänsten gör det enkelt att skapa kursvärdering för alla kurser som ligger i lärplattformen Athena. Alla institutioner har tillgång till verktyget som är kostnadsfritt att använda.

Beskrivning av tjänsten

Kursvärderingstjänsten är ett verktyg för att hantera kursvärderingar och kursrapporter.
Tjänsten bygger på Kursadministrativa verktyget, Exia och Athena. För en kursplats i Athena kan en kursvärdering skapas. Tjänsten effektiviserar hanteringen och publicering av kursvärderingar samt framtagande och publicering av kursrapporter.
Tjänsten bygger på de regler och beslut som finns för kursvärderingsprocessen.

Målgrupp

Medarbetare vid Stockholms universitet.

Tjänsten innefattar

Kursvärderingstjänsten innefattar bland annat följande:

 • Skapa kursvärdering utifrån kursplatser i Athena.
 • Schemaläggning av kursvärderingsutskick (inklusive påminnelser) till studenter och stängning av kursvärdering.
 • Automatiskt utskick av sammanställning av kvantitativa svar (ej fritextsvar) till studenter på kursplatsen samt kursansvarig vid stängning av kursvärdering.
 • Sammanställningen läggs också automatiskt in i Athena under Innehåll.
 • Möjlighet för administratör att justera eventuella olämpliga fritextsvar innan de sänds till kursansvarig för analys och kursrapportframtagning.
 • Framtagning av kursrapport enligt mall.
 • Automatiskt utskick av kursrapport till studenter på kursen då kursrapporten markerats "klar".
 • Kursrapporten läggs automatiskt in i Athena under Innehåll.
 • Publicering i Utbildningskatalogen direkt från verktyget


Support på tjänsten

Support ges av IT-supporten via Serviceportalen.
Om du vill veta mer söker du efter artiklar/guider i Serviceportalen.

Beställning och leverans

Tjänsten är fri att använda för alla institutioner på SU men beställning av behörighet för rollen enkätansvarig (oftast en administratör) måste göras. Den/de enkätansvariga administrerar hanteringen av kursvärderingar.

Enkätansvarig ska ha behörighet som "Athenaadministratör" och som "enkätansvarig".

SUKAT-ansvarig gör behörighetsbeställningen av den första enkätansvariga på institutionen. Därefter kan de som får korrekt behörighet dela med sig av behörigheter till kollegor på institutionen via det Kursadministrativa verktyget. Om enkätansvarig redan är Athenaadministratör behöver beställningen endast beröra rollen som enkätansvarig.

SUKAT-ansvarig gör följande:

 • Gå till Serviceportalen och välj "Fråga/felanmälan" och därefter "Fråga till IT-avdelningens Helpdesk"
 • Ange "Kursvärderingstjänsten - beställning behörighet" som rubrik
 • I fältet Utförlig beskrivning anger du för vem/vilka (användarnamn) beställningen gäller och skriver Athenaadministratör (om personen inte redan har den behörigheten) samt enkätansvarig.
  • Tjänst = "IT-stöd för lärande (Athena m.fl)
  • Undertjänst = "Kursvärderingstjänsten".

Priser

Tjänsten är kostnadsfri.

Miljöfördelar

Kursvärderingstjänsten är digital och förbrukar därför varken papper eller andra utskriftsresurser. Det innebär även att vare sig studenter eller medarbetare behöver förflytta sig för att genomföra sin del i processen.

Viktigt att veta om tjänsten

Athena i grunden

Kursvärderingstjänsten är tätt ihopkopplad med det kursadministrativa systemet för Athena och medför att tjänsten endast är tillgänglig för kurser som använder Athena.
En kursplats i Athena ger möjlighet att skapa en kursvärdering.

Lagar och regler

Att följa lagar och regler underlättas vid användande av Kursvärderingstjänsten då dessa är "inbyggda".

Senast uppdaterad: 2024-03-21

Sidansvarig: IT-avdelningen