Incidentrapportering

IA-systemet (informationssystem om arbetsmiljö) är ett digitalt verktyg som ska användas vid rapportering och hantering av tillbud, olycksfall, färdolycksfall, arbetssjukdom, miljö och egendom/säkerhet inom hela universitetet. Det har ersatt det tidigare inrapporteringssystemet, SAMIR.

IA-systemet är ett etablerat systemstöd ägt av AFA Försäkring som ansvarar för drift och utveckling av det.

Läs om IA-systemet på AFA försäkringars webbplats.

Rapportering i IA-systemet

Här kan du som medarbetare eller student vid universitetet rapportera incidenter, det vill säga händelser som lett till, eller skulle kunna leda till, skador på människor, egendom eller den yttre miljön. Det kan också vara händelser eller beteenden som skulle kunna skada SU:s verksamhet eller som strider mot gällande lagar och föreskrifter. När du rapporterar ett ärende i IA-systemet informeras din chef och fakultetens arbetsmiljösamordnare. Huvudskyddsombud och arbetsmiljöombud får också kännedom om händelsen. Det finns olika sätt att rapportera en händelse/avvikelse. Genom att använda en av följande länkar eller via IA-appen.

Rapportera händelser eller avvikelser via app

För att rapportera en händelse via IA-appen behöver du först ladda ner appen med din mobiltelefon via Google Play (Android) eller App Store (iPhone). Sen behöver du logga in manuellt med följande uppgifter:

  • Användare: SUapp
  • Lösenord: Februari2022

För chefer med flera – hantering av händelser

Olika roller har olika behörigheter i IA-systemet. De som är händelseansvariga, dvs. de som hanterar händelse i systemet, är prefekter, chefer, föreståndare, händelseansvarig för miljö samt händelseansvarig för säkerhet. Läsroller eller stödroller har huvudskyddsombud och arbetsmiljöombud. Du som är prefekt, chef, föreståndare, huvudskyddsombud eller arbetsmiljöombud använd följande länk för att logga in:

IA-inloggning: prefekt/chef/föreståndare/huvudskydds- eller arbetsmiljöombud

Skapa rapporter eller statistik (för chefer)

Prefekter, chefer, föreståndare och arbetsmiljöombud har möjlighet att skapa egna rapporter eller statistik samt mappar i systemet. För att hitta guider som hjälper dig att skapa rapporter eller statistik samt använda IA-systemet, använd följande länk:

IA-systemets guideportal

Onlineutbildningar och länkar

Frågor och svar gällande IA-systemet och rapportering

Som rapportör har du inte tillgång till ditt ärende när du väl har rapporterat det. Detta beror på att rapportering sker via ett för alla anställda gemensamt så kallat rapporteringskonto. Vill du komplettera ditt ärende så kan du kontakta din chef som har möjlighet att redigera i ditt ärende.

Nej, som rapportör har du inte tillgång till ditt ärende efter rapportering. Om du behöver lägga till information kan du kontakta din chef, som har möjlighet att redigera i ditt ärende.

Utgångspunkten är att rapportering inte bör vara anonym. Anonym rapportering kan göra det svårare för arbetsmiljöansvarig chef att utreda ärendet och sätta in effektiva åtgärder. Om du önskar vara anonym, kan du prata med din chef, huvudskyddsombud eller skyddsombudet vid din enhet. Den personen kan rapportera ärendet i IA-systemet i egenskap av chef eller skyddsombud. Den som rapporterar för någon annan behöver ändra "anställningsenhet" så att incidenten hamnar på rätt ställe.

Utgångspunkten är att varje anställd själv bör rapportera i IA-systemet. Chefer, huvudskyddsombud eller skyddsombudet vid arbetsstället har möjlighet att rapportera för någon annan om det behövs. Den personen som rapporterar för någon annan behöver ändra "anställningsenhet" så att incidenten hamnar på rätt plats.

Kontakt

Har du frågor eller funderingar gällande IA-systemet? Vänligen skriv till:

IA-support
Informationssystem om arbetsmiljö

Senast uppdaterad: 2024-04-22

Sidansvarig: Fastighetsavdelningen