Survey&Report

Survey & Report är ett webbaserat enkätverktyg som kan användas av alla anställda och studenter på Stockholms universitet. Alla som har ett universitetskonto kan logga in i verktyget och skapa enkäter.

Verktyget är primärt tänkt för kursvärderingar, men alla typer av enkäter och undersökningar kan göras med verktyget. T.ex. kan studenter genomföra enkäter och undersökningar inom sin utbildning.

I Survey&Report kan du skapa frågebanker, skapa många olika frågetyper, lägga till bilder, använda funktioner för filtrering och sammanställningar samt utskrift och inskanning av pappersenkäter. En framtida funktion är att kunna importera respondenter från Ladok.

Information och instruktioner hittar du i Serviceportalen

Kontakta IT-avdelningen
För IT-support gå till Serviceportalen Där hittar du kunskapsartiklar & guider, svar på vanliga frågor samt formulär för fråga och felanmälan.

Senast uppdaterad: 2024-03-25

Sidansvarig: IT-avdelningen