W3D3

W3D3 är ett administrativt stödsystem för diarieföring av allmänna handlingar och digital dokumenthantering.

Behörighet till W3D3 ges till de som ska registrera eller handlägga ärenden.

Användare ska endast ta del av de handlingar som behövs för att kunna utföra sitt arbete.

Registrera och diarieföra handlingar

Snabbguider för W3D3

Snabbguider för diarieföring/metadata

Personuppgifter och sekretess i W3D3

Registraturen
Besöksadress
Frescatibibliotekets informationsdisk
Universitetsvägen 14D
114 18 Stockholm
Besökstider
09:00-11:00 (helgfria vardagar förutom klämdagar)

Senast uppdaterad: 2024-04-16

Sidansvarig: Stockholms universitetsbibliotek