Rättsliga ställningstaganden

Som vägledning för verksamheten finns det ibland anledning för Rättssekretariatet att tillhandahålla ett rättsligt ställningstagande i vissa svåra juridiska frågor. Ett rättsligt ställningstagande föregås av en noggrann rättsutredning och formell föredragning inför chefsjuristen. Rättsliga ställningstaganden är rådgivande och vägledande till sin karaktär, inte tvingande.

Vad är syftet med ett rättsligt ställningstagande?

Syftet med de rättsliga ställningstagandena är att ”sätta ned foten” i frågor där Rättssekretariatet identifierat behovet av vägledning för verksamheten i juridiska frågor:

  • Där det är extra viktigt att vi rättsligt sätt gör lika på myndigheten utifrån principerna om objektivitet och likabehandling
  • Som är av principiell vikt för Stockholms universitet och där det ännu inte finns tydlig vägledning i doktrin eller rättspraxis
  • Som är av strategisk betydelse inom lärosätes-sektorn i stort och där det är viktigt att vi bereder det juridiska svaret med andra lärosäten
  • Som är vanligt förekommande (och därmed viktiga för verksamheten att få svar på) och där det helt enkelt är effektivare att kunna hänvisa till ett färdigt svar, snarare än att behandla varje fråga enskilt.

Följande rättsliga ställningstaganden finns för närvarande tillgängliga

De rättsliga ställningstaganden som Rättssekretariatet hittills beslutat om återfinns nedan:

Senast uppdaterad: 2024-04-03

Sidansvarig: Rättssekretariatet