Klimatverktyget

Klimatverktyget visualiserar universitetets utsläpp från 2016 och framåt.

Verktyget visar dels hur universitetets utsläpp fördelar sig mellan olika huvudkategorier – exempelvis tjänsteresor, fastigheter och tjänster – dels hur mycket och i vilka kategorier som enskilda institutioner/motsvarande släpper ut.

Lathund Klimatverktyget Pdf, 926.4 kB.

De som i första hand har tillgång till verktyget är: miljörepresentanter, prefekter, avdelningschefer och administrativa chefer. Rättigheter ges i första hand till de nämnda arbetsrollerna. Kontakta miljo@su.se om du har någon av dessa roller men saknar behörighet eller har en förfrågan att få behörighet trots att du inte har någon av rollerna. Observera att antalet licenser är begränsade.

Senast uppdaterad: 2024-05-20

Sidansvarig: Rektors kansli