Annonsering och marknadsföring

Det kan vara svårt att veta hur man kan nå ut till rätt personer, sin målgrupp, med sitt budskap. Ibland räcker det att använda sina egna kanaler, men ibland behöver man annonsera.

Universitetet arbetar med övergripande och sammanhållen extern kommunikation för att berätta om universitetets utbildning, forskning och samverkan och på så sätt stärka varumärket Stockholms universitet.

I perioder kan man få många förfrågningar och erbjudanden när det gäller annonsering. Då är det bra att göra en noggrann analys av effekten av den eventuella annonseringen innan man säger ja till erbjudandet.

Planerad kommunikation

Beslutet om annonsering ska inte bero på om du eventuellt blir uppringd av en säljare, utan utgå från er totala kommunikationsplanering för året, som i sin tur utgår från er verksamhets behov och resurser.

Marknadsföring kan ske på många olika sätt och varje sätt har sina fördelar och utmaningar, men bäst är om man har en mix av betalda kanaler som annonser både i print och digitalt, egna kanaler samt i så kallade förtjänade kanaler såsom redaktionellt utrymme där tredje part skriver om Stockholms universitet.

Betald annonsplats tjänar sitt syfte i många sammanhang, till exempel lediga tjänster, studentrekrytering eller evenemang. Fråga dig inledningsvis alltid vad kan du uppnå genom kommunikation i dina egna kanaler och med ett aktivt press- och PR-arbete.

Betalda kanaler – annonser (print eller digitalt)

Om du har bestämt dig för att köpa en annons finns det några saker du bör tänka på. Vilken kanal använder de som jag vill nå med annonsen? Vilka är mina bästa argument som jag kan använda, och som mottagarna lockas av? Om mottagaren vill veta mer, vart på webben hänvisar jag? Hur vet jag om min annonsering är lyckad?

Nedanstående undersökningar kan hjälpa dig i ditt kanalval:

Hel- eller halvsidesidesannons

En hel- eller halvsidesidesannons i en redaktionell produkt bör alltså utformas som en annons, inte som en artikel. Att enbart bifoga logotypen i en textliknande annons bör aktivt undvikas. Kommunikationsavdelningen avråder från medverkan i annonsmärkta sidor eller bilagor med köpt material som försöker efterlikna redaktionell text samt även från att acceptera erbjudanden om redaktionell text som ”gentjänst” för en köpt annons. Det är då aldrig fråga om oberoende redaktionellt material och drar ner trovärdigheten för universitetet som avsändare.

Praktisk hjälp

Behöver du praktisk hjälp med utformandet av annonsenheten kan du kontakta någon av universitetets upphandlade leverantörer.

Blir du uppvaktad av annonssäljare kan det vara bra att ha en checklista för att inte missa något viktigt: Annonser och annonsbilagor – checklista för kontakt med säljare.

Print eller digitalt

Printannonser är dyra. Räckviddssiffror säger lite om genomslaget och målgrupperna är främst äldre, men om du ska annonsera med en printannons (ex en annons i en fysisk tidning eller på en fast yta i t-banan) är det viktigt att tänka på att ledtiderna i produktionsfasen är mycket längre än för digitala annonser. Var ute i god tid.

  • Se till att du har koll på formaten för annonsen och använd gärna framtagna mallar från Mediabanken.
  • Gäller annonsen studentrekrytering finns framtaget koncept ”För att-konceptet” att följa.

Fördelen med digital annonsering är möjligheten till snabb uppföljning och utvärdering. Du kan även nå mer specifika målgrupper via annonsering i sociala medier än vid printannonser. Digital marknadsföring kräver kompetens, du måste veta vilka du vill nå och på vilka digitala plattformar de finns. Det är viktigt att tänka in målet med din annonsering innan du väljer plattform och annonsmaterial.

Vid digital annonsering finns det tydliga specifikationer om vad för material som går att annonsera med. Nedan följer länkar till de större sociala medieplattformarnas annonsspecifikationer:

  • Facebook
  • Google
  • Instagram
  • LinkedIn
  • SnapChat
  • TikTok
  • Twitter
  • YouTube

För att annonsera via sociala medier behöver du använda våra upphandlade leverantörer för kommunikationstjänster för hjälp med annonsering.

Egna kanaler – allt från su.se till våra sociala medier

När det gäller de egna kanalerna som finns så är den egna webben (ex institutionswebb eller centra) samt ev egna sociala mediekanaler allra bäst för att nå ut.

Gäller det studentrekrytering finns det inom För att-konceptet en framtagen guide på vilka ytor du kan lägga budskapen.

Via sociala medier kan du skapa inlägg i dina kanaler som länkar in till din webbsida. Du kan följa upp trafiken från sociala medier in till dina sidor på webben via Google Analytics.

Eftersom många hittar ditt innehåll via sökmotorer som Google, är det viktigt att du sökordsoptimerar allt ditt innehåll – som exempelvis videos som du lägger upp på YouTube. Tagga dina videos med rubrik, beskrivning, plats, hashtaggar och länkar som beskriver ditt innehåll på det sätt målgruppen söker. Välanvända ord vid sökning kan du hitta via Google:s Sökordsplanerare.

Förtjänade kanaler – redaktionellt utrymme i fria medier

Förtjänade kanaler är kanaler som ägs av andra och där du inte kan påverka innehållet. Här kan alltså andra parter skriva, dela eller tala om dig och din verksamhet utan att du har kontroll över vad som skrivs eller sägs. Att arbeta mot förtjänade kanaler handlar till stor del om att presentera och paketera innehåll på ett sätt som gör journalister eller andra skribenter nyfikna på det du har att berätta, till exempel via pressmeddelanden eller direktkontakt med journalister. Några exempel på förtjänade kanaler är redaktionella artiklar i papperstidningar och på webbplatser, inslag i etermedia, debattsidor samt blogginlägg.

Förtjänad media i sociala medier betyder interaktion med ditt innehåll eller att andra skapar innehåll om dig. Exempel på förtjänad media är reaktioner, delningar, omnämningar och recensioner. Detta innehåll lever utanför dina kanaler och din kontroll men kan ha sitt ursprung i dina egna kanaler. Annat innehåll kan ha skapats om dig av andra kanaler eller användare. Du bör alltid eftersträva att skapa innehåll som delas, omnämns eller sprids via sociala medier – oavsett om materialet ska annonseras eller ej. Ett bra utfört arbete när det gäller egna samt betalda kanaler kan stärka universitetets trovärdighet, vilket i sin tur kan resultera i bättre utslag i förtjänad media.

Kontakt

Kommunikationsrådgivning, marknadsföring på startsidorna av medarbetarwebben:

Kommunikationsrådgivning
Kontakta gärna funktionen rådgivning på Kommunikationsavdelningen om du är osäker på vem du ska vända dig till. Vi lotsar dig till våra expertfunktioner.
komrad@su.se
Redaktionen
Funktionsadressen bevakas vardagar, för- och eftermiddag.
Sociala medier
Koncept för studentrekrytering på Kommunikationsavdelningen

Senast uppdaterad: 2024-05-20

Sidansvarig: Kommunikationsavdelningen