Boka lokaler

Centralt administrerade salar vid universitet kan bokas för undervisning, interna möten, konferenser med mera. Fastighetsavdelningen ansvarar för de centralt administrerade salarna och samtliga bokas via systemverktyget TimeEdit.

Aktuellt schema för en lokal

Det finns skärmar på utvalda platser på universitetsområde Frescati och Albano som visar aktuella/pågående schema för utvalda lokaler. Utanför varje centralt administrerad lokal i Frescati, finns det en QR-kod (samt url) för visning av schemat för berörd lokal de närmast kommande fem timmarna. För en mer detaljerad sökning av lokaler och hur de är bokade:

Sök schema på webben

Boka centralt administrerade salar

De flesta institutioner/avdelningar har en administratör/schemaläggare med behörighet till systemverktyget TimeEdit, som man kan kontakta för hjälp med bokning. Om du behöver boka en lokal men din institution/avdelning saknar administratör med behörighet till systemet, vänligen kontakta supporten via e-post:

timeedit.support@su.se

Är du ny kursadministratör/studievägledare och behöver använda TimeEdit för att schemalägga kurser?

TimeEdit-utbildningar

Regler och priser för bokning/avbokning av centrala salar

Vid bokning och nyttjande av centralt administrerade salar för undervisning debiteras lokalhyra för den bokade tiden. Mer information om debitering och priser gällande lokaler:

Prislista, debitering och information om centralt administrerade lärosalar

Tillträde till centrala salar

Tillträde sker med ditt SU-passerkort + din fyrsiffriga personliga kod.

Gästinloggning i datorer

Centrala lärosalar är utrustade med en lärardator för att använda till presentationer m.m. Anställda lärare vid universitetet kan logga in på dessa datorer med sitt universitetskonto. Externa lärare eller gästföreläsare kan få lösenord och logga in som gäst genom att kontakta Servicecenter.

Bokning av institutions egna lärosalar

Institutioner med egna lokaler kan göra dessa tillgängliga i TimeEdit så att endast administratör eller schemaläggare vid respektive institution har behörighet att boka dessa. Institutioner kan även tillåta att egna lokaler bokas online av anställda vid institutionen. Om din institution har gjort era lokaler tillgängliga för bokning online bokar du dessa själv i TE Viewer. Logga in med ditt universitetskonto och välj ingången "Personal":

TE Viewer

Konferenslokaler i Aula Magna eller Albano

Alla SU medarbetare kan göra en bokningsförfrågan/beställning av lokaler i Aula Magna eller konferenslokaler i Albano via TimeEdit personalingången:

Boka/beställ konferenslokal via TimeEdit

OBS! Schemaläggare/administratör eller motsvarande som redan arbetar i TimeEdits schemaläggningsmodul TE Core kan göra beställningar angående lokalerna direkt i systemet. Oavsett hur beställningarna görs, så kommer ansvariga vid Konferenssamordning att granska och meddela beställaren om lokalbokningen godkänns.

Spökslottet

Spökslottet på Drottninggatan 116 kan bokas för interna möten, tillställningar och aktiviteter arrangerade av universitetet och med tydlig koppling till universitetets verksamhet.

Boka Spökslottet för möten och evenemang

Skrivsal

Det finns fyra skrivsalar i Frescati, Södra huset. Dessa kan inte bokas för annat än för tentamen och administreras via Tentamensservice.

Tentamen

Kontakt

Lokalbokning
Om du behöver boka en lokal men din institution/avdelning saknar administratör med behörighet till systemet, vänligen kontakta supporten via e-post.
Gästinloggning i datorer
Externa lärare eller gästföreläsare kan få lösenord och logga in som gäst genom att kontakta Servicecenter.

Senast uppdaterad: 2024-04-28

Sidansvarig: Fastighetsavdelningen