Lokaloptimeringsprojektet

Det universitetsövergripande projekt som framöver kan komma att innebära förändringar och anpassningar av universitetets lokaler och verksamheter har dragit igång. Fastighetsavdelningen som tilldelats rollen att leda projektet informerar här om aspekterna kring projektet, inklusive dess omfattning och påverkan vid institutionerna.

Lokaloptimeringsprojektet som tidigare informerats om via ULI (universitets ledningsinformation) drar igång under hösten. Projektet är beslutat av rektor och ytterligare information finns på medarbetarwebben: Lokaloptimering vid SU. Beslutet om projektet har gett Fastighetsavdelningen (FA) befogenhet att fatta beslut inom projektet hur lokaloptimering ska genomföras, inklusive eventuella anpassningar och flyttar av verksamheter.

Intervjuer inför behovsanalys

Alla institutioner och avdelningar vid universitetet ska nu ha fått en inbjudan till separata möten där deras behov av lokaler kommer att kartläggas. Dessa möten kommer att äga rum under hösten 2023 tillsammans med lokalförvaltare från Fastighetsavdelningen. Efter dessa möten kommer FA att leverera en slutlig rapport i februari 2024.

Eftersom den kommande kartläggningen inför lokaloptimering omfattar samtliga ytor vid universitetet, innebär detta med stor sannolikhet att ett flertal lokalanpassningar kommer att krävas framöver för att uppnå önskad optimering. Detta kommer dock att ske efter att behovsinventering och förstudie har genomförts, dvs. tidigast efter sommaren 2024. Se nedan bifogad tidplan.

Särskild bedömning av beställning av lokalanpassningar

Då lokalanpassningar kommer att vara en del av den kommande lokaloptimeringen måste FA från och med nu bedöma varje ny beställning av lokalanpassning från verksamheten med hänsyn till den kommande lokaloptimeringen. Om en verksamhet exempelvis vill omstrukturera sitt kontor för att skapa flera mindre rum kan det vara nödvändigt att vänta med att genomföra detta tills i samband med lokaloptimeringsprojektet. Bedömning av varje ny beställning gällande lokalanpassning behöver göras individuellt i enlighet med den kommande lokaloptimeringen. Denna bedömning sker i samråd med Fastighetsavdelningens lokalförvaltare.

Detta innebär inte att FA helt avvaktar med alla önskade lokalanpassningar, utan att FA efter en bedömning beslutar att vänta med de anpassningar som kan komma att påverkas av kommande lokaloptimering.

Frågor om lokaloptimeringsprojektet vid SU?

Har du frågor eller funderingar angående lokaloptimeringsprojektet kan du kontakta ansvariga via e-post: info-lokaloptimering@su.se

Senast uppdaterad: 2024-04-14

Sidansvarig: