Organisation och beslutsstruktur

Här finner du styrdokument som rör organisation och beslutsstruktur, exempelvis centrumbildningar, allmänna handlingar, val, remisshantering och avtal. Under denna rubrik finns också besluts- och delegationsordningen samt arbetsordningen.

Strategi

Policydokument

För närvarande finns inga styrdokument inom det här området.

Stöddokument

Senast uppdaterad: 2024-04-26

Sidansvarig: