Sensormätning i lokalerna

Under 2024 kommer sensorer att installeras på Frescati och Albano. Sensorerna registrerar närvaro och ger data om hur lokalerna används. Informationen kan användas för att identifiera och anpassa universitetets lokalbehov på bästa sätt.

Stockholms universitet har inlett ett samverkansprojekt med fastighetsägaren Akademiska Hus för att utveckla våra campusområden och skapa en mer attraktiv miljö för studenter, medarbetare och besökare.

Projektet

Sensorer kommer att monteras i allmänna lokaler och samtliga undervisningsmiljöer, med undantag för undervisningslabb. Via sensorerna kan vi få olika klimatdata samt information om hur och när lokalerna används under dygnet.

Målet med projektet är att

  • använda universitetets resurser bättre
  • minska klimatpåverkan
  • få en högre beläggningsgrad
  • skapa bättre beslutsunderlag för ny- och ombyggnationer.

I projektet är det av stor vikt att anonymisera den insamlade datan för att skydda integriteten hos enskilda individer. Därför kommer sensorerna inte att samla in data som kan härledas till en specifik person.

Frågor och svar

Hur många sensorer (personräknare) kommer att installeras?

Cirka 1 000 personräknare kommer att installeras.

Varför ska personräknare installeras?

Personräknarna ger fastighetsägaren Akademiska Hus bättre kunskap om hur lokalerna används. Det ger möjlighet att fatta fler datadrivna beslut som kan bidra till att lokalerna utnyttjas bättre, samtidigt som energiförbrukning och lokalkostnader minskar.

Var sätts personräknarna upp?

Personräknare kommer att installeras i större bokningsbara rum, både lärosalar och mötesrum, för fler än 20 personer, vid entréer samt passager mellan huskroppar.

Var sätts de inte upp?

Personräknare installeras inte på kontor, toaletter eller andra känsliga utrymmen. Inga personräknare installeras i anslutning till ytor med särskilt känslig verksamhet.

Vilken typ av data samlar personräknarna in?

Personräknarna kommer att mäta rörelse genom passiv IR-teknologi (infraröd strålning) för att få bättre kunskap om användningen av lokaler.

Finns det kameror i personräknarna?

Nej, det finns inga kameror i personräknarna.

Behandlas några personuppgifter via personräknarna?

Nej, inga personuppgifter behandlas.
Personräknarna mäter enbart flöden av personer, det vill säga om någon passerat en plats eller inte. Personräknarna samlar inte in information som ens i samband med annan data kan användas för att identifiera en individ.

Hur länge kommer personräknarna användas?

Projektet är en utrullning. Om Stockholms universitet och Akademiska Hus blir nöjda med resultatet kommer de att bli permanenta.

Kan det bli aktuellt med installation av fler personräknare än de som sätts upp nu?

Längre fram kan det bli aktuellt att sätta upp liknande personräknare i andra byggnader eller att testa andra sorters sensorer som tar in andra mätvärden. I sådana fall kommer ny information om det.

Om sensorerna

För mer information om sensorerna, besök akademiska hus webbplats:
Sensorer gör lärosätenas lokalanvändning mer effektiv

Kontakt

Projektledare SU: Murat Gurbuz, Fastighetsavdelningen

Mobil: +46705088763
Murat.Gurbuz@su.se

Senast uppdaterad: 2024-05-24

Sidansvarig: Fastighetsavdelningen