Ledningssekretariatet, Rektors kansli

Ledningssekretariatet ingår i Rektors kansli och har i uppdrag att ge stöd till ledningen i såväl operativa ledningsnära som universitetsövergripande strategiska frågor.

Maria Wilenius, chef Ledningssekretariatet, Rektors kansli

Maria Wilenius, chef Ledningssekretariatet, Rektors kansli. Foto: Niklas Björling

Generellt uppdrag

I uppdraget ingår beredning, utredning och samordning inom sekretariatets ansvarsområde.

Särskilda uppdrag

 • Civis – universitetsövergripande samordning
 • Stockholm trio – samordningssekretariat

Ansvarsområden

 • Akademiska högtider
 • Kanslistöd till/vid
  - universitetsstyrelsen
  - områdesövergripande rådet
  - Rebus
  - rektorsföredragningar
 • Organisationsfrågor
 • Regelboken
 • Remissyttranden
 • Samordning av
  - jämställdhetsintegrering
  - universitetets kvalitetssystem
  - utbildnings- och forsknings-utvärderingar
  - utbildningsregelverk
 • Studentinflytande
 • Universitets konstsamling och representationsvåning
 • Utredningar

Kontakt

Funktionsadress: organisation@su.se

Besöksadress: Bloms hus, Universitetsvägen 16, Frescati

Postadress: Ledningssekretariatet, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm

Kostnadsställe: 600 (6 siffrigt)

Spökslottet, exteriör. Foto: Jean-Baptiste Beranger

Senast uppdaterad: 2024-04-14

Sidansvarig: Ledningssekretariatet