Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd

Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd har i uppdrag att bistå kärnverksamheten och ledningen i frågor som rör extern forskningsfinansiering, forskningsinfrastruktur, forskningsetik samt innovation och samverkan.

Maryam Hansson Edalat

Maryam Hansson Edalat. Chef Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd. Foto: Niklas Björling

Generellt uppdrag

Avdelningen är en del av det centrala verksamhetsstödet och har det övergripande målet att säkerställa långsiktigt goda förutsättningar för forskning och samverkan. Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd bistår universitetet i frågor som rör extern forskningsfinansiering, forskningsinfrastruktur, forskningsetik samt innovation- och samverkan. Inom ramen för alla delar av avdelningens uppdrag ger vi stöd till universitetsledningen i form av underlag och analyser. Tillsammans med Ledningssekretariatet och Stockholms universitetsbibliotek arbetar vi med kvalitetssäkringssystemet för forskning.

Ansvarsområden

 • Samordning av avtalsprocesser inom avdelningens uppdrag
 • Stöd till verksamheten avseende
  • ansökan om externa forsknings-medel
  • ansökan om innovationsmedel
  • forskningsetiska frågor
  • mottagande av gåva eller donation
 • Tecknande av internationella avtal enligt delegationsordning
 • Universitetsövergripande samverkansavtal

Produktansvarig IT-system

 • Crowdhelix
 • Funding and tender
  opportunities
 • Prisma
 • Research Professional

Sektioner

 • Avtals- och projekthantering
 • Forskningsfinansiering och etik
 • Samverkans- och innovationsstöd

Kontakt

Funktionsadress

info@fs.su.se

Besöksadress, postadress och kostnadsställe

Besöksadress: Universitetsvägen 10B, 106 91 Stockholm

Postadress: Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm

Kostnadsställe:

Senast uppdaterad: 2024-04-29

Sidansvarig: Avdelningen för forsknings- och samverkanstöd