Ekonomiavdelningen

Ekonomiavdelningens uppdrag är att inom angivna ansvarsområden ansvara för de ekonomiadministrativa rutinerna, att ge rådgivning och stöd samt att upprätthålla och förmedla de lagar/förordningar/regelverk som styr Stockholms universitet.

I uppdraget ligger också att förvalta och utveckla de ekonomiadministrativa systemen.

Organisation

Ekonomiavdelningen leds av ekonomichef Agneta Pantzare och avdelningen består av en central stab, en sektion för inköp och upphandling samt en sektion för redovisning.

Central stab

Staben arbetar med gemensamma ekonomiavdelningsfrågor, förvaltning av de ekonomiadministrativa systemen, behörigheter och lösenord kopplade till systemen och stiftelseadministration. På sektionen arbetar ekonomer och systemförvaltare. Agneta Pantzare är chef för staben.

Inköps- och upphandlingssektionen

Sektionen arbetar med inköps- och upphandlingsfrågor såsom, e-handel, upphandling och avtalsuppföljning. På sektionen arbetar upphandlare, jurister, avtalscontroller och inköpssamordnare. Susanne Ekman är chef för sektionen.

Redovisningssektionen

Sektionen arbetar med betalningsflöde, bokslut och årsredovisning, kund- och leverantörsreskontra, stöd i externa projekt samt löpande redovisning. På sektionen arbetar ekonomer och ekonomihandläggare. Aldona Stowik är chef för sektionen.

Kontakt

Ekonomiavdelningen
Kontakta oss via Serviceportalen.
Besöksadress
Universitetsvägen 14 A, plan 4, Södra huset.
Faktura- och leverantörsinformation
Läs om fakturor, betalningar och e-handel med Stockholms universitet på sidan Leverantörsinformation.

Senast uppdaterad: 2024-04-18

Sidansvarig: Ekonomiavdelningen