Kanaler för kommunikation

Stockholms universitet använder en mängd olika kanaler för att kommunicera den forskning, utbildning och verksamhet som sker på universitetet.

För att nå fram med din kommunikation kan det i många fall räcka med att kommunicera via en kanal och ibland krävs det flera. Vår viktigaste kommunikationskanal är webben.

Webbplatser

Stockholms universitets webb ska kommunicera utbildning, forskning och samverkan. Den ska ge information från olika delar av verksamheten men även ge kunskap och inspiration.

Stockholms universitet har cirka 200 webbplatser i det egna webbpubliceringssystemet. Varje webbplats har en tydlig del och roll i universitetets hela webbsystem.

Det finns sex centrala webbplatser som innehåller övergripande information om universitetet:

Universitetets stora verksamhet visas i vår utbildningskatalog, vår forskningskatalog och via alla webbplatserna för institutioner, centrum, institut och specifika verksamheter och sidor med olika skärningar på su.se och su.se/english.

Du hittar länkar till de flesta sajterna på vår externa centrala webbplats:
Institutioner och centra på su.se

Mer information om struktur, innehåll och syfte för våra webbplatser:
Om våra webbplatser

Kontaktpersoner för kommunikation och webb

Kontaktpersoner för kommunikation och webb

Sociala medier

Stockholms universitets övergripande konton i sociala medier:

Många institutioner och fakulteter har även egna konton där man kan följa deras arbete.

Har du frågor kring universitetets sociala medier? Kontakta socmedia@su.se

Här kan du läsa om stöd för dig som använder, eller funderar på att använda, sociala medier i ditt arbete på universitetet:
Sociala medier (under Stöd och service)

Nyhetsbrev

Här listar vi nyhetsbrev som går ut till externa målgrupper.

Interna nyhetsbrev hittar du under Medarbetarinformation

Universitetets nyhetsbrev

Universitetets nyhetsbrev informerar om aktuell forskning, utbildning och samarbetsmöjligheter vid Stockholms universitet. Nyhetsbrevet kommer ut varannan vecka under terminerna och ges ut av Kommunikationsavdelningen.
Kontakt: nyhetsbrev@su.se
Prenumeration och arkiv

University newsletter

The University's Communications Office publishes a newsletter in English about four times a year. It covers news around education, exchange, research and campus life and is aimed at students, alumni, partner universities and the business community.
Kontakt: newsletter@su.se
Prenumerera och se arkiv

Bibliotekets nyhetsbrev

Aktuella nyheter och händelser, nyutkomna böcker från Stockholm University Press, senaste avsnitten av podden Bakom bokhyllan. Det kommer ut några gånger per termin.
Kontakt: kommunikation.sub@su.se
Prenumerera och se arkiv

Aktuellt för dig som student – stöd och tips under studietiden

Studentavdelningens nyhetsbrev för studenter.
Kontakt: studentnyheter@su.se
Sida om nyhetsbrevet på su.se

Nyhetsbrev alumnnätverket

Studentavdelningens nyhetsbrev för alumner.
Kontakt: alumn@su.se

News from Student Services

Studentavdelningens nyhetsbrev för internationella programstudenter, inresande utbytesstudenter och PhD studenter
Kontakt: study@su.se

Studieinformation från Studentavdelningen

Studentavdelningens nyhetsbrev för studievägledare vid gymnasieskolor och folkhögskolor respektive komvux, sfi och jobbtorg
Kontakt: studieinfo@su.se

Informationsskärmar

Det finns ett antal informationsskärmar i olika byggnader runtom på våra universitetsområden. Det är ett bra sätt att nå både studenter, medarbetare och besökare.

Informationsskärmar

Trycksaker

Stockholms universitets Magasin

Inspirationsmagasinet "Stockholms Magasin", med huvudmålgrupp gymnasieungdomar, utkommer i november varje år. Det delas främst ut under Sveriges största mötesplats för val av eftergymnasial utbildning - Saco Studentmässa. Syftet med magasinet är att inspirera till högskolestudier, visa vilka ämnen man kan studera på SU och ge en inblick i studentlivet. Vi involverar tidigare studenter, nuvarande studenter samt lärare/forskare för att erbjuda en mångsidig och intressant läsning. Magasinet kan beställas via su.se/magasinet

Studentavdelningen ansvarar för att ta fram Magasinet.
Kontakt: studieinfo@su.se

Studenthandboken

Studenthandboken tas fram inför varje nytt läsår och innehåller en sammanställning över sådant som är bra att känna till och ger svar på många av de frågor som våra studenter ofta ställer. Handboken finns i tryckt format i Studenthuset och i Albano eller digitalt här su.se/studenthandboken

Studentavdelningen ansvarar för att ta fram Studenthandboken
Kontakt: studieinfo@su.se

Studies at Stockholm University leaflet

Vartannat år tar Kommunikationsavdelningen, centrala studievägledningen, alumnverksamheten och International office, tillsammans med studieinformationsgruppen på Studentavdelningen, fram en introduktionsbroschyr om Stockholms universitet och Stockholm som en destination för internationella studenter.

Broschyren används vid internationella mässor och evenemang som International office deltar på.
Foldern finns för nedladdning på su.se

Kontakt: study@su.se

Senast uppdaterad: 2024-05-24

Sidansvarig: Kommunikationsavdelningen