Universitetets styrelse och ledning

Universitetsstyrelsen är universitetets högsta beslutande instans med ansvar för, och insyn i, hela universitets verksamhet.

Universitetets ledning består av rektor, prorektor, tre vicerektorer, universitetsdirektör samt biträdande universitetsdirektör. Vid rektors frånvaro inträder prorektor i alla rektors funktioner.

Senast uppdaterad: 2024-04-14

Sidansvarig: Rektors kansli