Tillgänglighet

Väl fungerande tillgänglighet tänker man i allmänhet inte på och är inte till nackdel för någon; icke fungerande tillgänglighet blir dock väldigt kännbart för dem som har någon form av funktionsnedsättning.

Kort film som exemplifierar problem en fristående kursare vid SU har med att hoppa mellan olika webbplatser med olika innehållsstrukturer och brister i alt- och länktexter.

Digital tillgänglighet handlar om att ta hänsyn till människors olikheter när man designar och utvecklar digitala tjänster. Det som planeras och formges av människor, för att användas av människor, ska fungera för alla människor.

Plan för ökad digital tillgänglighet vid Stockholms universitet

Stockholms universitet behöver uppfylla de krav som ställs på offentliga aktörer när det gäller digital tillgänglighet. För att uppnå detta har SU har tagit fram en plan för ökad digital tillgänglighet.

Plan för ökad digital tillgänglighet

Tillgänglighetsnoden

Eftersom stödet för tillgänglighetsarbetet kräver ett brett spektrum av expertis och arbete är det inte rimligt att allt ansvar ligger inom ramen för en och samma förvaltningsavdelning. Universitetet har därför inrättat en tvärorganisatorisk nod där flera av universitetets förvaltningsavdelningar ingår.

Där det är möjligt bör noden även dra nytta av den expertkompetens som finns inom kärnverksamheten, till exempel hos Tolk- och översättarinstitutet eller Centrum för universitetslärarutbildning.

Nodens uppdrag är att samordna och driva tillgänglighetsarbetet och att vara en samlad stödfunktion.

 • Stöd i universitetets tillgänglighetsarbete
 • Dela kompetens
 • Agera som ambassadörer för digital tillgänglighet
 • Omvärldsbevaka
 • Att ha “Örat mot marken”.

Nodens uppdrag ligger i att ge stöd, den är inte en funktion för faktiskt tillgänglighetsgörande av material. Detta ansvar ligger på respektive institution eller förvaltningsavdelning.

Lagar och tillsyn

Hos Digg (Myndigheten för digital förvaltning), finns regler och rekommendationer för digital tillgänglighet samlade på ett ställe. På deras webbplats kan du göra sökningar och filtrera resultaten.

Digg – Myndigheten för digital förvaltning

Hur gör jag?

Nedan har vi samlat tips och råd som gäller hur du arbetar med digital tillgänglighet.

Tillgänglig undervisning

Tillgänglig undervisning innebär att du i din undervisning tar hänsyn till studenters olika behov. Pedagogiska anpassningar som är helt nödvändiga för en enskild student med funktionsnedsättning gynnar dessutom oftast hela studiegruppen och kan dessutom leda till pedagogisk utveckling.

Tillgänglig undervisning på Centrum för universitetslärarutbildning webbplats

Tillgängliga videor

Video är ofta ett bra sätt att öka tillgängligheten eftersom video fungerar som komplement eller alternativ till andra innehållsformat.

All video som publiceras så att allmänheten kan ta del av och som är publicerad efter den 23 september 2020 ska vara undertextad och i vissa fall syntolkad. Det regleras av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (2018:1937).

Universitetets videotjänst

Videor ska vara undertextade redan vid publicering undantaget direktsändningar som ska vara textade senast 14 dagar efter publicering.

Med tjänsten Tal-till-text kan du få ljudfiler transkriberade och videofilmer undertextade. Det finns stöd för transkribering och undertextning i fler språk.

Tal-till-text tjänsten vid universitetet

Riktlinjer för undertextning (pdf från medietextarna)

Tillgängliga dokument

Det är alltid mer tillgängligt att presentera innehåll direkt på webbsidan istället för att länka till dokument. Men om du använder pdf-dokument, se till att de skapas så att de blir tillgängliga.

 • Om möjligt: Undvik pdf:er och gör hellre en webbsida.
  Webben är vår viktigaste kanal för intern och extern kommunikation och är i grunden mycket mer tillgänglig än pdf:er.
 • Om en pdf ändå är nödvändig: Sammanfatta det huvudsakliga innehållet på webben där pdf:en länkas, eller lägg hela pdf:ens innehåll som komplement på webben.

Här följer de viktigaste stegen för att göra själva PDF:en tillgänglig, om du skapar den från ett Worddokument.

 1. Utforma Worddokument korrekt: Skapa rubriker via formatmallarna. Rubrik 1, Rubrik 2 …
 2. Lägg in alternativa texter för bilder (ALT-texter): Högerklicka på bilden > Visa alternativtext
 3. Använd Words funktioner för att skapa tabeller, listor, fotnoter, slutnoter och liknande.
 4. Gör de tillgänglighetskontroller som finns i programmet (i Word under Granska > Kontrollera
  tillgänglighet). Då kan du även få hjälp med att lägga in beskrivning för t.ex. tabeller och bilder
  (benämns alternativtext).
 5. Skapa en pdf genom att klicka på Spara > Filformat: pdf.
  • ange Titel, om det saknas
  • klicka på knappen Alternativ och se till att bocka i: Dokument, Skapa bokmärken med Rubriker, Dokumentegenskaper, Visa taggar för dokumentstruktur (Mac: Bäst för
   elektroniskt format och tillgänglighet), Använd bitmappstext. Om dokumentet ska långtidsarkiveras bör även Kompatibel med PDF/A bockas i.

Använd inte funktionen Skriv ut som pdf. Skanna inte in pdf:er från skrivare.

 • långa dokument som i första hand är tänkta att läsas i utskrivet format
 • statiska över tid, lagtexter, regleringsbrev och instruktioner
 • beroende av att layout, grafik och innehåll alltid presenteras på samma sätt
 • bundna enligt lag att se ut på ett specifikt sätt
 • illustrerade med tabeller med flera kolumner, eller innehåller matematiska formler eller andra element som kräver särskilda dokumentformat.

Skriv tillgängliga texter

Att skriva texter är en vanlig del av arbetsdagen för många. På sidan Textproduktion (under Stöd och service) får du generella tips och råd för hur du skriver tillgängliga texter.

Skriva tillgängliga texter som blir lästa

Kontakt

Via vår funktionsadress för webbtillgänglighet kan du ställa frågor eller berätta om du saknar någon information. Du kan även rapportera brister i webbplatsernas tillgänglighet.

Tillgänglighetsnoden

Senast uppdaterad: 2024-07-05

Sidansvarig: Tillgänglighetsnoden vid Stockholms universitet