Registrera dina publikationer i DiVA

Det är viktigt att du anger korrekta uppgifter när du publicerar dig och att du registrerar dina publikationer i DiVA (i de fall biblioteket inte hämtar in din publiceringsaktivitet automatiskt) så att de bibliometriska analyserna på Stockholms universitet blir korrekta.

Registrera dina publikationer i DiVA

Forskare vid Stockholms universitet ska registrera sin publiceringsaktivitet i DiVA. Det gäller allt från populärvetenskapliga skrifter och böcker till vetenskapliga artiklar och monografier (Rektorsbeslut 2006-0609, Dnr SU 301-1350-05).

Metadata för publikationer i tidskrifter som är indexerade i Web of Science och Scopus importeras automatiskt till DiVA (ca 2 500 publikationer årligen). Om dina artiklar finns med i Web of Science eller Scopus, behöver du alltså inte registrera dem manuellt. All övrig textproduktion behöver du registrera manuellt i DiVA så att de bibliometriska analyser som görs blir korrekta.

I de fall du behöver registrera din publikation i DiVA ska du alltid ange exakt samma information som vid publiceringen.

Biblioteket har ansvar för att samla in data och analysera den vetenskapliga verksamheten. De utvecklar också mätmetoder i takt med den digitala utvecklingen. Läs mer om de analyser som görs vid Stockholms universitet under Bibliometri och publiceringsanalys.

Bibliometri och publiceringsanalys

Hur du registrerar i DiVA

För att uppnå en så hög kvalitet på posterna som möjligt, är det viktigt att tänka på följande:

  • Publikationen ska vara skriven under din anställning vid Stockholms universitet.
  • Kontrollera alltid dubbletter innan registrering, genom att söka i Stockholms universitets DiVA.
  • De uppgifter som registreras ska stämma överens med vad som står i publikationen.
  • Prioritera registrering av innevarande års publikationer.
  • Publikationen ska vara publicerad (undantag är delarbeten till doktorsavhandling).
  • Fyll alltid i ditt lokala användar-id (ditt universitetskonto).
  • Fyll alltid i ditt ORCID.
  • Ange alltid din institution.
  • Ange ämneskategori på minst 3-siffernivå.
  • Följ riktlinjerna i lathundarna (gäller artikel, kapitel i bok och konferensbidrag).

Lathundar

Här finns nedladdningsbara lathundar för hur du registrerar din publikation i DiVA:

Lathund Publikationstyp Artikel Pdf, 977.1 kB. (977 Kb)

Lathund Publikationstyp Kapitel i bok Pdf, 888.2 kB. (888 Kb)

Lathund Publikationstyp Konferensbidrag Pdf, 909.8 kB. (909 Kb)

Läs mer

Sök i Stockholms universitets DiVA innan registrering för att undvika dubbletter

Logga in i DiVA:s registreringsformulär

Registrera ett ORCID

SHERPA/RoMEO

Studentuppsatser i DiVA

Studenter som vill publicera sin uppsats i fulltext eller har frågor om registrering eller publicering i DiVA, ska alltid kontakta sin institution. Alla institutioner godkänner inte att studentuppsatser publiceras på nätet.

Senast uppdaterad: 2024-05-03

Sidansvarig: Universitetsbiblioteket